Ondřej Landa – vnitřní aspekty soběstačnosti

Čtvrtek 11. dubna | 17.00 | podkroví

“Existuje úzký vztah mezi “vnější” nezávislostí lidského individua a “vnitřní” svobodou subjektivního vědomí. Pro mě osobně kráčejí obě tyto věci ruku v ruce a nedají se oddělit. Soběstačnost je ve svém nejzazším významu duchovní praxí. A vlastní vědomí člověka je tím nejpevnějším základem jeho osobní nezávislosti.”

Ondřej Landa žil v Japonsku a v buddhistických klášterech východní Asie. Pobýval na posvátných místech Indie i v pravoslavných klášterech východní Evropy. Jako angažovaný etnograf studoval malajské muslimy, domorodé Maory Nového Zélandu, i tradiční českou komunitu v rumunském Banátu. A tam i v současnosti žije, tvoří a farmaří. Tématem jeho přednášky budou především vzájemné souvislosti soběstačného způsobu života a umění meditace, jimiž se prakticky zabývá již více než deset let. V rámci tohoto tématu pak přijde řada i na krátké ukázky cvičení fyzické sebekontroly v podobě některých praktik hathajógy a vybraných disciplín artistiky a jevištního umění.

 

V rámci akcí pořádaných Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2019

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!