Nabídka ZŠ

Přehled nabízených besed ve školním roce 2018/2019 pro žáky základních škol

Besedy pořádáme zdarma v prostorách knihovny pro školy z Rožnova pod Radhoštěm. Pro žáky základních škol v okolních obcí jsou besedy organizovány v místních knihovnách.

Nabídkový seznam ke stažení

 

 • 1. třída – S Kamilem nejen o knihovně (IVU), prosinec
  V této lekci budeme pracovat s textem Jeniffer Berneové Kamil neumí lítat . Na základě příběhu si vysvětlíme proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu. Zjistíme proč je rozhodnutí navštěvovat knihovnu správná volba, co knihovna nabízí dětskému čtenáři , vysvětlíme si základní orientaci v dětském oddělení a základní informace o chodu knihovny.
  Lektorka: Erika Halamíčková
  Podrobná anotace [ 670.13 kB, PDF ]
 • 1. třída – Už jsem čtenář (TB), červen
  Slavnostní pasování na čtenáře knihovny, při kterém děti získají knížku a roční registraci do knihovny zdarma. Po krátké dramatizaci známé pohádky prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou všichni jmenovitě pasováni.
  Lektorka: Jitka Slezáková
 • 2. třída – Neotesánek  – kdo zná kouzelná slovíčka, ten se ve světě neztratí (TB), září
  Děti se hravě seznámí se základními pravidly slušného chování a stolování. Společná diskuze, modelové situace, nabídka knih.
  Lektorka: Jitka Slezáková
  Seznam [ 328.91 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 2. třída – Už žádné výmluvy (IVU), únor
  V lekci se seznámíme s beletristickým textem Dyera Wayne Už žádné výmluvy. Pomocí poučného příběhu si žáci uvědomují jak mohou výmluvy a pochybnosti způsobit více škody, než si uvědomujeme. Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky souvisejicí s čteným textem. V průběhu lekce každý žák samostatně vypracuje pracovní list jehož součástí je kvíz k danému tématu, postřehy a názory zachycené v průběhu lekce.
  Lektorka: Erika Halamíčková
  Podrobná anotace [ 668.39 kB, PDF ]
 • 3. třída – Pohádky a pověsti z okolí Radhoště (TB), listopad
  Prostřednictvím knížek poznáváme místo, kde žijeme: jeho historii, obyvatele, místa, nářečí, bájné a pohádkové bytosti. Čtení s porozuměním, vyprávění, filmová ukázka, práce s obrázky.
  Lektor: Jitka Slezáková
  Seznam [ 326.88 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 3. třída – Kdo? Co? Jak? Kde? – úžasný svět encyklopedií (IVU), květen
  Žáci se v průběhu lekce seznamují s naučnou literaturou v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu knihovny. Seznámí se s pojmem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat v encyklopedii, seznámí se s obsahem a rejstříkem. Na zvolené téma a otázky vyhledají odpovědi v encyklopediích, které potom vzájemně prezentují.
  Lektor: Michal Hurta
  Podrobná anotace [ 434.2 kB, PDF ]
 • 4. třída – Kdo je za monitorem (IVU), leden
  Komunikace přes internet je v dnešní době běžnou součástí života dospívajících i dětí. Stejně jako v reálném prostředí se i v elektronickém seznamují s novými lidmi. S ohledem na malou životní zkušenost, ale hůře rozeznávají varovné signály, že s komunikací a novým známým není něco v pořádku. Lekce pomůže pochopit základní problémy komunikace přes internet s neznámými lidmi a upozornit na obvyklé postupy pro zjišťování zneužitelných osobních informací.
  Lektorka: Erika Halamíčková
  Podrobná anotace [ 587.49 kB, PDF ]
 • 4. třída – Ušmudlaná planeta (TB), duben
  Povídání o naší planetě a problémech, které jí člověk způsobuje ve vodě, ve vzduchu i na zemi. Význam zeleně, druhy energie, třídění odpadů, myšlení v souvislostech, nápady pro ekohrdiny. PP prezentace, práce ve skupinách, kvíz.
  Lektor: Jitka Slezáková
  Seznam [ 325.15 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 5. třída – Průvodce bahnitým prameništěm informací aneb Jak na referát (IVU), říjen
  Lekce žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. V úvodu si žáci ujasní pojem referát a po té ve skupinách vyhledávájí informace ke konkrétnímu tématu. Důraz je kladen na využívání informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci se seznámí a prakticky vyzkoušejí vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny. V závěru lekce žáci prezentují své výsledky a shrnou poznatky, které o přípravě referátu ví.
  Lektorka:
  Podrobná anotace [ 511.86 kB, PDF ]
 • 5. třída – Bublinkový svět (TB), únor
  Komiks jako moderní médium, jeho historie i současnost, druhy, principy, známé postavy a autoři. Vyprávění, práce s komiksovými stripy a časopisy, filmová ukázka s úkolem.
  Lektor: Jitka Slezáková
  Seznam [ 332.6 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 6. třída – Když nám čtení nechutná (TB), říjen
  Nabídka a prezentace NEJ knížek, seznámení s populárními autory, pro každého něco: tituly nové i lety prověřené, humorné i dobrodružné, o vztazích mezi lidmi i o zvířatech, ze současnosti i historie. Videoukázky, předčítání, nabídka audioknih.
  Lektorka: Jitka Slezáková
  Seznam [ 334.82 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 6. třída – Čtu, přemýšlím a baví mě to (IVU), únor
  Lekce je postavena na kritickém čtení beletristického textu a jeho porozumění. Žáci jsou vedeni k zaznamenání zajímavých myšlenek a zaujetí stanoviska k nim, k pochopení celého příběhu a jeho poselství. V příběhu je akcentováno téma ekologie (otázka udržitelnosti, ekologické stopy), nad kterým žáci diskutují. Texty jsou vybrány z knihy Tobiáš Lolness od francouzského spisovatele Timothée de Fombelle.
  Lektorka: bude upřesněno
  Podrobná anotace [ 511.56 kB, PDF ]
 • 7. třída – Sci-fi a fantasy (TB), prosinec
  Novinky z nekonečného světa fantazie s malým exkurzem do historie žánru, ukázky z filmů a knih.
  Lektorka: Jitka Slezáková
  Seznam [ 331.04 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 7. třída – Žiju na sociální síti (IVU), květen
  Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, kteří mají povědomí o hrozbách virtuální komunikace, často ale na obecné úrovni bez představy o tom, jak by mohla daná situace zasáhnout i je. Pomocí čtení s předvídáním  textů založených na reálných situacích je žákům zprostředkován právě takový pohled na problematiku.
  Lektorka: Renata Vinklerová
  Podrobná anotace [ 504.32 kB, PDF ]
 • 8. třída – Poznámky z odborného textu – jak na ně (IVU), září
  Žáci si v úvodu ujasní rozdíl mezi odborným a populárně naučným textem Žáci se seznámí s možností využití dvou rozdílných metod k porozumění odborného textu. Třídí informace, systematizují a upevňují si nové poznatky. Pracují  samostatně i v malých skupinách.  Diskutují nad tématem odborného textu.
  Lektorka: Renata Vinklerová
  Podrobná anotace [ 552.04 kB, PDF ]
 • 8. třída – Poznáváme sami sebe (TB), leden
  Trochu psychologie, filozofie, etiky v beletrii i naučných knížkách pro mládež a …
  Lektorka: Jitka Slezáková
  Seznam [ 327.82 kB, PDF ] představovaných knih.
 • 8. třída – Proč (ne)chci být cool a in (IVU), duben
  Mladí lidé jsou atraktivní spotřebitelskou cílovou skupinou. Jsou snadno ovlivnitelní a utrácejí peníze více než kdykoliv v historii. V lekci se žáci seznámí s marketingovými nástroji, se kterými se vědomě či nevědomě setkávají. Přemýšlí nad tím co je trend a kdo je určuje. Jsou vedeni ke kritickému zhodnocení mediálního sdělení a rozpoznání manipulativní komunikace. V závěru se seznámi s novými typy reklamy: virální marketing, product placement, guerilla marketing.
  Lektorka: bude upřesněno
  Podrobná anotace [ 432.64 kB, PDF ]
 • 9. třída – (Dez)informace v médiích – hledání pravdy (IVU), březen
  Lekce je zaměřena na zpravodajství v tradičních i online médiích a zejména na problematiku tzv. fakenews. Žáci  jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. Seznámí se s používáním zavádějících  obrazových informací, hrou se strachem, hoaxů a prakticky si vyzkouší rozpoznat dezinformační sdělení.
  Lektorka: bude upřesněno
  Podrobná anotace [ 427.31 kB, PDF ]
 • 9. třída – Jinde – migrace se nás týká (IVU), listopad
  Lekce demonstruje osudy uprchlíků  a téma migrace na příkladu povídky Marka Šindelka „Únava materiálu“. Žáci se v průběhu lekce zamyslí nad tím, jaké to je být uprchlíkem a nad jejich možnými prožitky. Zamyslí se nad stereotypy a předsudky, které fenomén uprchlictví vyvolává. Pomocí metod kritického myšlení a dramatické výchovy rozeberou část povídky. Text je součástí souboru „Jinde“, který vydal v roce 2016 nakladatelství Baobab.
  Lektorka: bude upřesněno
  Podrobná anotace [ 432.13 kB, PDF ]
 • 9. třída – Knížky na cestu (TB), květen
  Nabídka zajímavých titulů různých žánrů – i nenápadná obálka skrývá dobrý příběh, Young Adult literatura, ukázky z filmů a knih.
  Lektor: Jitka Slezáková
  Seznam [ 355.18 kB, PDF ] představovaných knih.

 

Poslední aktualizace: 19. 6. 2019

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!