Nabídka ZŠ

 

Nabídka vzdělávacích programů pro ZŠ 2023/2024

Rožnovská knihovna nabízí vzdělávací programy pro žáky všech ročníků zdejších škol. Jsou rozděleny na tematické besedy (TB) a lekce informačního vzdělávání (IVU). Níže najdete přehled všech pořadů pro ZŠ s krátkým popisem, jménem lektora a doporučeným měsícem realizace.  Pro družiny prosím využijte naši speciální nabídku.

Programy objednávejte prostřednictvím nabídkového seznamu, který je ke stažení online. V nabídkovém seznamu zapište termín pořadu, kontakt na vyučujícího a maximální počet dětí. Takto vyplněnou objednávku prosím odevzdejte v knihovně nebo nám ji zašlete elektronicky na adresu slezakova@knir.cz. Aby nedocházelo ke kolizi termínů, prosíme, kontrolujte dostupnost volných míst v kalendáři na webových stránkách knihovny. Prosíme, věnujte tomuto kalendáři pozornost a případné změny nám včas hlaste.

 • 1. třída – S Kamilem nejen o knihovně (IVU)
  V této lekci budeme pracovat s textem Jeniffer Berneové Kamil neumí lítat. Na základě příběhu si vysvětlíme proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu. Zjistíme proč je rozhodnutí navštěvovat knihovnu správná volba, co knihovna nabízí dětskému čtenáři, vysvětlíme si základní orientaci v dětském oddělení a základní informace o chodu knihovny.
  lektorka: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 705 kB, PDF ]
 • 1. třída – Už jsem čtenář (TB)
  Slavnostní pasování na čtenáře knihovny, při kterém děti získají knížku a roční registraci do knihovny zdarma. Po krátké dramatizaci pohádky prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou všichni jmenovitě pasováni.
  lektoři: Jitka Slezáková a kolektiv
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: červen
 • 2. třída – Digitální svět (MG)
  Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí rozdíly mezi digitálním a reálným světem, přiblíží si různá pojetí pojmu sociální síť. Při práci ve skupinách si vyzkoušejí jazyk počítačů a poznají tak základy fungování internetu.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 273 kB, PDF ]
 • 2. třída – Začínáme se čtením (IVU)
  Lekce žáky seznámí s beletristickým textem Daniely Krolupperové Vědí draci o legraci? Text knihy je napsán jazykem velmi blízkým dnešním dětem a hlavní myšlenkou je dětem ukázat, že odvaha a moudrost jsou důležitější než síla a peníze. Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem. Možná návaznost na další práci s textem a doplnění pracovního listu.
  lektorka: Veronika Brázdová 
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 3. třída – Jak mluvit na internetu (MG)
  Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí, že je důležité přemýšlet nad tím, než něco zveřejní na internetu. To, co na internet vloží, už tam zůstane napořád. Osvojí si pravidla online komunikace.
  lektorka: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 485 kB, PDF ]
 • 3. třída – Nic nalhaného, máloco pravda (TB)
  Prostřednictvím knížek regionálních autorů poznáváme místo, kde žijeme – historii, obyvatele, místa, nářečí v okolí Radhoště. Seznámíme se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, bájnými a pohádkovými bytostmi.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 398 kB, PDF ]
 • 4. třída – Umíme číst mezi řádky (IVU)
  Lekce seznamuje žáky s beletristickým textem Roalda Dahla z Jirkova zázračná medicína a literárním žánrem próza. Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu. Následně se žák snaží klást otázky k textu a tématu, představuje si co čteme, vybavuje si vlastní zkušenosti, usuzujeme co je záměrem autora, nebo předvídáme jak bude děj pokračovat. Díky porozumění textu a pochopení širších souvislostí si žák žák odnáší hlubší prožitky ze čtení.
  lektorka: Veronika Brázdová 
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: říjen
  Podrobná anotace [ 934 kB, PDF ]
 • 4. třída – Jak na online zábavu (MG)
  Žáci se zamýšlejí nad vlivem digitálních technologií v jejich životech. Prostřednictvím aktivit jsou uvedeni do témat online her, závislosti na internetu a rodičovské kontroly. Porovnávají množství času, který tráví online zábavou, a porovnávají svoje zvyklosti a nastavení hranic z rodin. Uvědomují si rizika spojená s hraním počítačových her.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 234 kB, PDF ] 
 • 5. třída – Literární dílna (TB)
  Lekce klade důraz na praktické dovednosti žáků při vlastní tvorbě, které mohou využít např. v soutěži „O poklad strýca Juráša“. Rozvíjí kreativitu a představuje možné principy tvorby i samotný tvůrčí proces: kde brát nápady, jak se rozepsat, uspořádat myšlenky nebo jak oživit hlavního hrdinu.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: říjen
  Podrobná anotace [ 402 kB, PDF ]
 • 5. třída – Jak na referát / Vyhledavače (IVU/MG)
  lektor: Michal Hurta, Veronika Brázdová
  časová dotace: 180 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 582 kB, PDF ]
 • 6. třída – Čtu, přemýšlím a baví mě to (IVU)
  Lekce je postavena na kritickém čtení beletristického textu a jeho porozumění. Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací a zajímavých myšlenek, zaujetí stanoviska k nim a vyjádření vlastního názoru.
  lektor: Michal Hurta
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 580 kB, PDF ]
 • 6. třída – Tvořit na internetu (MG)
  Žáci si ve skupinách vyzkouší přípravy k natočení videa. Vyberou si nebo si sami vymyslí téma a námět tvorby. Rozdělí práci do rolí ve štábu, vytvoří scénář. Promyslí možnosti sdílení tvorby na internetu, jaká mohou být úskalí a očekávání.
  lektorka: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 489 kB, PDF ]
 • 7. třída – Stvořitelé nových světů (TB)
  Po malém exkurzu do historie si na známých dílech společně představíme hlavní rysy žánru sci-fi a fantazy. Připomeneme nejoblíběnější fantazy série a seznámíme se s klíčovými autory světovými (J. Verne, G. B. Wells, I. Asimov) i českými (K. Čapek, O. Neff). Žáci dostanou doporučení na nové tituly.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 411 kB, PDF ]
 • 7. třída – Sociální sítě (MG)
  Žáci v aktivitě vyplňují dotazník, v němž poodhalují, jak vnímají sociální sítě a jak reflektují svůj vztah k nim. Zamýšlejí se také nad tím, jaká specifika má komunikace a sebeprezentace v tomto online prostředí. Zároveň si uvědomují, že sociální sítě mohou přinášet do jejich života jak pozitiva, tak negativa.
  lektorka: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 8. třída – Poznáváme sami sebe (TB)
  Jak vidíme sami sebe a jak nás vnímá naše okolí? Proč a jak poznat svou přirozenost? Jak spolu komunikujeme a proč vznikají nedorozumění mezi lidmi? Pojmy identity, sebedůvěry, gender ad. v beletrii a naučných knihách pro mládež se zaměřením na obory psychologie, výchova a vzdělávání, společenské vědy.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 921 kB, PDF ]
 • 8. třída – Follow me (MG)
  Aktivita vede žáky ke kritickému nahlížení na popularitu celebrit na Instagramu. Zjistí, že část profilů na sociálních sítích je falešná. Dokáží rozpoznat hlavní znaky falešných profilů na Instagramu a zkoušejí aplikovat uvedené znaky na vyhledané profily oblíbených celebrit.
  lektor: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: červen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 9. třída – Dezinformační dezinfekce (MG)
  Žáci se seznámí s pojmy jako dezinformace, fake news, hoax či konspirační teorie. Díky aktivitě zjistí, jak rozlišovat ověřitelné, složitě ověřitelné a neověřitelné informace. Naučí se analyzovat jednotlivá tvrzení, ověřit či vyvrátit tvrzení dle důvěryhodných zdrojů a kriticky nad jednotlivými výroky přemýšlet.
  lektor: Veronika Brázdová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 494 kB, PDF ]
 • 9. třída – Knížky na cestu (TB)
  Podle čeho se orientovat při výběru knih, nabídka osvědčených a nových titulů Young Adult literatury z různých tematických okruhů (dobrodružství, thrillery, historie, trendy). Někdy se dobrý příběh skrývá v nenápadné obálce, proto upozorníme i na neprávem přehlížené tituly.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 408 kB, PDF ]

Kontakt pro objednávky:
Veronika Brázdová
brazdova@knir.cz
571 654 747, 777 750 455

Kontakt na lektory:
Jitka Slezáková
slezakova@knir.cz

Veronika Brázdová
brazdova@knir.cz

Michal Hurta
hurta@knir.cz

Vysvětlivky:

Lekce informačního vzdělávání (IVU) – lze využít v jakémkoliv předmětu. Jejich hlavním cílem je zvýšit mediální, informační a čtenářskou gramotnost žáků. Účastníci se seznamují s orientací v knihovně, učí se vyhledávat, třídit a organizovat informace z různých médií. Umí je také hodnotit a dále používat. IVU lekce pro mladší žáky jsou především zaměřeny na kritické čtení a interpretaci textu. Účastníci jsou průběžně zapojováni do lekce tak, aby si poznatky dobře osvojili. Lekce trvají 80-90 min.

Tematické besedy (TB) – jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura a jejich cílem je seznámit žáky s konkrétními autory, knihami nebo literárním tématem. Besedy trvají buď 60 min, nebo 90 min. Delší časová dotace je využita pro doplňkové aktivity/hry, vlastní tiché čtení nebo možnost výběru a zapůjčení knihy.

Mediální gramotnost (MG)

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu (dopoledne/odpoledne) lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. Vzhledem k omezené kapacitě knihovny objednávejte besedy v dostatečném předstihu, nejpozději pak 1 měsíc předem.

Poslední aktualizace: 8. 11. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!