Nabídka ZŠ

Nabídka vzdělávacích programů pro ZŠ 2019/2020

 

Tematické besedy (TB) a lekce informačního vzdělávání (IVU) objednávejte prostřednictvím nabídkového seznamu. Vyplněný seznam zašlete elektronicky na email: panackova@knir.cz, případně odevzdejte osobně v knihovně. Lekce si můžete rezervovat také individuálně u jednotlivých lektorů. Veškeré kontakty naleznete níže.

Besedy pořádáme v prostorách knihovny pro školy z Rožnova pod Radhoštěm. Pro žáky základních škol v okolních obcí jsou besedy organizovány v místních knihovnách.

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu (dopoledne/odpoledne) lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. Vzhledem k omezené kapacitě knihovny objednávejte besedy v dostatečném předstihu, nejlépe 1 měsíc předem. Aby nedocházelo ke kolizi termínů, prosíme, kontrolujte dostupnost volných míst v kalendáři:

Nabídkový seznam ke stažení

 • 1. třída – S Kamilem nejen o knihovně (IVU)
  Prostřednictvím knihy J. Bernerrové Kamil neumí lítat seznamuje lektor děti s knihovnou. Děti se dozví, proč je dobré umět číst a chodit do knihovny.
  lektor: Erika Halamíčková
  časová dotace: 80 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 705 kB, PDF ]
 • 1. třída – Cesta za blýskavým prasátkem (IVU)
  Beletristický text Ester Staré Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem – nadčasová a pro děti srozumitelná pohádka s poselstvím o přátelství a schopnosti být spokojený a šťastný. Ilustrace plné zvířátek, komiksové bubliny a dynamická grafická úprava jsou předpokladem k budoucí radosti ze čtení.
  lektor: Erika Halamíčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 709 kB, PDF ]
 • 1. třída – Už jsem čtenář (TB) Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Děti si na závěr školního roku užijí svůj den v knihovně jako její čtenáři. Zdarma obdrží roční registraci do rožnovské knihovny.
  lektor: kolektiv knihovníků
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: červen
 • 2. třída – Etiketa pro každého (TB)
  Beseda seznamuje s hodnotami, které jsou pro současný svět podstatné, přispívá k rozvíjení dobrých vlastností dětí a vytváření správných návyků chování mezi lidmi a v různých situacích.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: září
  Podrobná anotace [ 560 kB, PDF ]
 • 2. třída – Začínáme se čtením (IVU)
  Lekce klade důraz na hlasité čtení a porozumění textu. Předlohou programu je kniha D. Krolupperové Vědí draci o legraci? Kniha dětem ukazuje, že odvaha a moudrost jsou důležitější než moc a peníze.
  lektor: Erika Halamíčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 707 kB, PDF ]
 • 3. třída – Nic nalhaného, máloco pravda (TB)
  Prostřednictvím knížek regionálních autorů děti poznávají místo, kde žijeme – historii, obyvatele, místa, nářečí v okolí Radhoště. Seznámí se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, bájnými a pohádkovými bytostmi.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 559 kB, PDF ]
 • 3. třída – Kdo? Co? Jak? Kde? – úžasný svět encyklopedií (IVU)
  Děti se v průběhu lekce seznamují s naučnou literaturou v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu knihovny. Osvojí si pojem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat v encyklopedii, rejstříku a obsahu.
  lektor: Michal Hurta
  časová dotace: 80 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 434 kB, PDF ]
 • 4. třída – Kdo je za monitorem (IVU)
  Lekce pomůže žákům pochopit základní problémy komunikace přes internet s neznámými lidmi a upozornit na obvyklé postupy pro zjišťování zneužitelných osobních informací.
  lektor: Erika Halamíčková, Michal Hurta
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 434 kB, PDF]
 • 4. třída – Po stopách knih (TB)
  Beseda je založená na materiálech K. Smolíkové k její nejnovější knize o knihovnách. Po stopách kocoura Koniáše se s žáky vydáme na příklad mezi indiány, na velkomoravské hradiště, do klášterní knihovny za Kosmou nebo do šlechtické knihovny Petra Voka z Rožmberka.
  lektor: Jitka Slezáková
  Podrobná anotace [ 555 kB, PDF]
 • 5. třída – Bublinkový svět (TB)
  Prostřednictvím PowerPointové prezentace představíme komiks jako moderní médium, jeho stručnou historii a současnost (druhy komiksu, známé postavy, české i světové autory). Důraz je kladen na praktickou část, která může pomoci při tvorbě vlastního komiksu (např. do soutěže „O poklad strýca Juráša“).
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: říjen
  Podrobná anotace [ 565 kB, PDF]
 • 5. třída – Průvodce bahnitým prameništěm informací aneb Jak na referát (IVU)
  Lekce žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. V úvodu si žáci ujasní pojem referát a poté ve skupinách vyhledají informace ke konkrétnímu tématu. Důraz je kladen na využívání informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci si prakticky vyzkouší vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny. V závěru lekce žáci prezentují své výsledky a shrnou poznatky, které o přípravě referátu ví.
  lektor: Michal Hurta
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 402 kB, PDF ]
 • 6. třída – Čtu, přemýšlím a baví mě to (IVU)
  Žáci se v lekci naučí nejen vyhledávat informace v textu a knihovně. Lekce se zaměřuje také na prezentaci a vyjádření vlastního názoru. Tématem lekce je život renesančního umělce Leonarda da Vinci.
  lektor: Sabina Panáčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: září
  Podrobná anotace [ 429 kB, PDF ]
 • 6. třída – Když nám čtení nechutná (DČ)
  Představíme si zajímavé knihy podle různých žánrů (humorné, vážné, dobrodružné, fantazy, ze života), s důrazem jednak na osvědčené autory (Březinová, Braunová, Drijverová ,Walliams), jednak na novinky posledních dvou let. Žáci si sami vyberou knihu, do které se pokusí začíst, a diskutují o své volbě.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 568 kB, PDF ]
 • 7. třída – Sci-fi a fantasy – Stvořitelé nových světů (TB)
  Po troše teorie a malém exkurzu do historie si na známých dílech společně představíme hlavní rysy žánru. Připomeneme nejoblíběnější fantazy série a seznámíme se s klíčovými autory světovými  (J. Verne, G.  B. Wells, I.  Asimov) i českými (K. Čapek, O. Neff, V. Šorel). Žáci dostanou doporučení na nové tituly.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 566 kB, PDF ]
 • 7. třída – Žiju na sociální síti (IVU)
  Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, kteří mají povědomí o hrozbách virtuální komunikace, často ale na obecné úrovni bez představy o tom, jak by mohla daná situace zasáhnout i je. Pomocí čtení s předvídáním  textů založených na reálných situacích je žákům zprostředkován právě takový pohled na problematiku.
  lektor: Renata Vinklerová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 504 kB, PDF ]
 • 8. třída – Poznáváme sami sebe (TB)
  Že máme být slušní a zdravit, víme, ale co je za tím? Trocha psychologie, etiky a etikety v beletrii i naučných knížkách pro mládež: Proč a jak poznat svou přirozenost, proč vznikají nedorozumění mezi lidmi, jak spolu komunikujeme, vybrané genderové otázky.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 559 kB, PDF ]
 • 8. třída – Proč (ne)chci být cool a in (IVU)
  Mladí lidé jsou atraktivní spotřebitelskou cílovou skupinou. Jsou snadno ovlivnitelní a utrácejí peníze více než kdykoliv v historii. V lekci se žáci seznámí s marketingovými nástroji, se kterými se vědomě či nevědomě setkávají. Přemýšlí nad tím co je trend a kdo je určuje. Jsou vedeni ke kritickému zhodnocení mediálního sdělení a rozpoznání manipulativní komunikace. V závěru se seznámi s novými typy reklamy: virální marketing, product placement, guerilla marketing.
  Lektor: Renata Vinklerová
  časová dotace: 80 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 813 kB, PDF ]
 • 9. třída – Jinde – migrace se nás týká (IVU)
  Lekce demonstruje osudy uprchlíků a téma migrace na příkladu povídky Marka Šindelky „Únava materiálu“. Žáci se v průběhu lekce zamyslí nad tím, jaké to je být uprchlíkem a nad jeho možnými prožitky. Uvažují o stereotypech a předsudcích, které fenomén uprchlictví vyvolává. Pomocí metody skládankového učení si osvojí základní pojmy a informace vztahující se k migraci.
  lektor: Sabina Panáčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 431 kB, PDF ]
 • 9. třída – (Dez)informace v médiích (IVU)
  Lekce je zaměřena na zpravodajství v tradičních i online médiích a zejména na problematiku tzv. fakenews. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. Seznámí se s používáním zavádějících obrazových informací, hry se strachem, hoaxů. Prakticky si vyzkouší rozpoznat a vytvořit dezinformační sdělení.
  lektor: Sabina Panáčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: březen
  Podrobná anotace [ 429 kB, PDF ]
 • 9. třída – Knížky na cestu (TB)
  Před prázdninami přijde vhod malá inspirace – nabídka zajímavých titulů Young Adult literatury z různých tematických okruhů (dobrodružství, dívčí romány, humor, historie, trendy).  Někdy se dobrý příběh skrývá v nenápadné obálce, proto upozorníme i na neprávem přehlížené tituly.
  lektor: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 567 kB, PDF ]

Kontakty:

Jitka Slezáková
slezakova@knir.cz
571 654 747, 777 750 45

Sabina Panáčková
panackova@knir.cz
571 625 654, 777 808 695

Erika Halamíčková
ehalamickova@knir.cz
571 654 747, 777 750 455

Renata Vinklerová
revina@knir.cz
571 627 667, 776 466 982

Michal Hurta
hurta@knir.cz
571 627 667, 776 466 982

Vysvětlivky:

IVU: informační vzdělávání
délka 90 minut
– lze využít v jakémkoliv předmětu. Jejich hlavním cílem je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost studentů. Účastníci se seznamují s orientací v knihovně, učí se vyhledávat, třídit a organizovat informace. Umí je také hodnotit a dále používat. IVU lekce pro mladší žáky jsou především zaměřeny na kritické čtení a interpretaci textu. Účastníci jsou průběžně zapojováni do lekce tak, aby si poznatky dobře osvojili.

TB: tematické besedy
délka 60 minut
– jsou určeny jako podpora pro předmět český jazyk a literatura a jejich cílem je seznámit žáky s konkrétními autory, knihami nebo literárním tématem.

DČ: dílna čtení
délka 90 minut
– Učí žáky, jak číst. Má obvykle danou strukturu: v úvodu je příprava a motivace ke čtení, následuje čtení/prohlížení knihy po dobu 20 minut, v závěru společná reflexe přečteného.

 

Poslední aktualizace: 4. 9. 2019

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!