Nabídka SŠ

Nabídka programů pro studenty středních škol 2018/2019

Informační lekce (IVU):

Naše mi(a)lá knihovnaexkurze po knihovně
Seznámení se službami knihovny, prezentace knihovny a její činnosti, členění fondu, orientace v oddělení, organizace knihovny a výpůjční podmínky, seznámení se s primárními i sekundárními prameny, které jsou v knihovně k dispozici. Informační lekce se podrobněji věnuje vyhledávání v online katalogu knihovny. Studenti, kteří se lekce zúčastní, mají možnost zdarma registrace do knihovny na 1 rok.
Určeno pro studenty 1. ročníků středních škol.
Doba trvání: 80 min.
Lektor: Mgr. Michal Hurta (hurta@knir.cz, tel. 571 627 667, 776 466 982)
Podrobná anotace [ 657.26 kB, PDF ]

Jak se efektivně učit
Lekce studentům objasní jak funguje paměť, pomůže jim určit jejich studijní typ, zabývá se podmínkami při učení. Studenti se seznámí s některými metodami učení a jednu si prakticky vyzkouší. Lekce je u studentů velmi oblíbená zejména kvůli okamžitému uplatnění nabytých znalostí v jejich studijní praxi.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol, doporučeno pro nižší ročníky.
Doba trvání: 80 min.
Lektorka: bude upřesněno ( tel. 571 625 654, 777 808 695)

Nebojte se myší – myšlenkové mapy
Praktické seznámení s technikou myšlenkových map. Mentální mapování usnadňuje plánování a organizování poznatků, pomocí mapy lze přehledně zachytit prakticky jakýkoliv problém či téma. Studenti se seznámí se základními principy tvorby myšlenkových map a jejich využití. Vyzkouší si nakreslit vlastní plánovací mapu, ve skupině pak znalostní mapu na vybrané téma. V závěru lekce studenti vzájemně hodnotí skupinové výtvory s využitím informací, které se během lekce dozvěděli. Lekce je vhodná jako navazující k „Jak se efektivně učit“.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol.
Doba trvání: 80 min.
Lektorka: bude upřesněno (tel. 571 625 654, 777 808 695)

Citování s citem
V informační lekci se studenti učí základům správného citování nejběžnějších zdrojů informací: monografie, článek v časopise, web a příspěvek na webu. Studenti se prakticky seznámí s portálem www.citace.com a jeho generátorem citací. Uvědomí si důležitost citování zdrojových dokumentů při psaní seminární práce. Zamyslíme se také nad významem citační etiky. Vysvětlení pojmu plagiátorství, citace a parafráze. Citační styly, příklady citací. Důležitost autorského práva a duševního vlastnictví.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol, doporučené pro vyšší ročníky.
Doba trvání: 80 min.
Lektor: Mgr. Michal Hurta (hurta@knir.cz, tel. 571 627 667, 776 466 982)
Podrobná anotace [ 581.8 kB, PDF ]

Tematické besedy:

(Dez)informace v médiích – hledání pravdy (NOVĚ)
Problematika fakenews a zpravodajství v tradičních i online médiích je prezentována na současných textech a kauzách. Studenti  jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. Seznámí se s používáním zavádějících  obrazových informací, hrou se strachem, hoaxů a prakticky si vyzkouší rozpoznat dezinformační sdělení metodou pěti otázek.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol.
Doba trvání: 80 min.
Lektorka: bude upřesněno (tel. 571 625 654, 777 808 695).

Průvodce cizími světy
Seznámení s různými žánry literární fantastiky (scifi,  fantasy, horor) a s jejich nejznámějšími autory. Tato lekce umožní studentům naučit se používat jasné a jednoduché definice, vyhledávat a využívat více informačních zdrojů, poznají různé žánry literární fantastiky a vyzkouší si pracovat s nimi.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol, doporučené pro nižší ročníky.
Doba trvání: 80 min.
Lektorka: Marcela Slížková
Kontakt pro domluvení termínu TB: srovnalova@knir.cz, tel. 571 625 654, 777 808 695.

Chceme je číst?
Současní čeští autoři. Kdo je současný český autor a o čem píše? Tvorba vybraných čtyř zástupců. Emil Hakl, Marek Šindelka, Jáchym Topol, Jan Balabán.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol, doporučujeme pro vyšší ročníky.
Doba trvání: 70 min.
Lektor: bude upřesněno (tel. 571 625 654, 777 808 695)

Literatura Valašska
Ohlédnutí za autory druhé poloviny 20. století (Č. Kramoliš, B. M. Kulda, M. Jahn, M. Podešvová, J. Kobzáň, L. Nezdařil). Současná tvorba v regionu a výrazné ediční počiny posledních let. (R. Sobotka, D. Drápala, A. Bajaja). Ukázky z jejich tvorby.
Určeno pro studenty 4. ročníků středních škol.
Doba trvání: 45-60 min.
Lektor: Marcela Slížková

Kontakt pro domluvení termínu TB: hurta@knir.cz, tel. 571 627 667, 776 466 982.

Potenciál komiksu je bez hranic a úžasný! 
Komiks jako svébytná umělecká forma. Historie a současnost se zaměřením na české autory.
Určeno pro studenty všech ročníků středních škol.
Doba trvání: 45 – 60 min.
Lektor: Michal Hurta (hurta@knir.cz, tel. 571 627 667, 776 466 982)

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu (dopoledne/odpoledne) lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. Vzhledem k omezené kapacitě knihovny objednávejte besedy v dostatečném předstihu, nejlépe 14 dnů předem.

V případě zájmu o některý z nabízených programů kontaktujte jednotlivé lektory.

Poslední aktualizace: 21. 2. 2019

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!