Nabídka SŠ

Nabídka programů pro studenty středních škol 2022/2023 (nabídka na na školní rok 2023/24 bude brzy aktualizována)

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. V aktuálním školním roce je z prostorových důvodů v provizoriu společenského domu nabídka pro školy časově i kapacitně omezena.

U každého pořadu jsou uvedeny kontaktní údaje na lektora, se kterým lze dohodnout konkrétní termín.

 

Informační lekce (IVU):

 • Naše mi(a)lá knihovnaexkurze po knihovně
  Seznámení se službami knihovny, prezentace knihovny a její činnosti, členění fondu, orientace v oddělení, organizace knihovny a výpůjční podmínky, seznámení se s primárními i sekundárními prameny, které jsou v knihovně k dispozici. Informační lekce se podrobněji věnuje vyhledávání v online katalogu knihovny. Studenti, kteří se lekce zúčastní, mají možnost zdarma registrace do knihovny na 1 rok.
  Určeno pro studenty 1. ročníků středních škol.
  Časová dotace: 80 min.
  měsíc: září až listopad
  Lektor: Michal Hurta
  Podrobná anotace [ 692 kB, PDF ]
 • Jak se efektivně učit
  Lekce studentům objasní, jak funguje paměť, pomůže jim určit jejich studijní typ, zabývá se podmínkami při učení. Studenti se seznámí s některými metodami učení a jednu si prakticky vyzkouší. Lekce je u studentů velmi oblíbená zejména kvůli okamžitému uplatnění nabytých znalostí v jejich studijní praxi.
  Určeno pro studenty všech ročníků středních škol, doporučeno pro nižší ročníky.
  Časová dotace: 80 min.
  Měsíc: říjen až leden
  Lektor: Michal Hurta
  Podrobná anotace [ 896 kB, PDF ]
 • Nebojte se myší – myšlenkové mapy
  Praktické seznámení s technikou myšlenkových map. Mentální mapování usnadňuje plánování a organizování poznatků, pomocí mapy lze přehledně zachytit prakticky jakýkoliv problém či téma. Studenti se seznámí se základními principy tvorby myšlenkových map a jejich využití. Vyzkouší si nakreslit vlastní plánovací mapu, ve skupině pak znalostní mapu na vybrané téma. V závěru lekce studenti vzájemně hodnotí skupinové výtvory s využitím informací, které se během lekce dozvěděli. Lekce je vhodná jako navazující k „Jak se efektině učit“.
  Určeno pro studenty všech ročníků středních škol.
  Časová dotace: 80 min.
  Měsíc: únor až červen
  Lektor: Michal Hurta
  Podrobná anotace [ 926 kB, PDF ]

Tematické besedy:

 • Potenciál komiksu je bez hranic a úžasný!
  Komiks jako svébytná umělecká forma. Historie a současnost se zaměřením na české autory.
  Určeno pro studenty všech ročníků středních škol.
  Časová dotace: 45 – 60 min.
  Měsíc: září až červen
  Lektor: Michal Hurta
  Podrobná anotace [ 539 kB, PDF ]

 

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!