Bumerang se vrací, aneb, stěhování knihovny pt.2

11. 9. 2023
Pro děti Pro dospělé

V srpnu byla rožnovská knihovna již druhým měsícem pro čtenáře uzavřena. Byť by se někomu mohlo jevit její uzavření před následným stěhováním do rekonstruovaných prostor jako zbytečně dlouhé, realita ukázala, že to bylo nezbytné. Vzhledem ke skutečnosti, že ve staronových prostorech knihovny na Bezručově ulici bude pozměněn koncept rozvržení celého knihovního fondu, jeho řazení a rozmístění v jednotlivých místnostech/odděleních, bylo nutné celý fond důkladně protřídit a vyřadit dlouho nevyužívané dokumenty.

V nové knihovně budou knihy označovány piktogramy v daleko větší míře než doposud. Celý fond knih beletrie pro dospělé bude sloučen v jeden abecedně seřazený celek, kde právě piktogramy na hřbetech knih budou označovat jejich obsah (např. sci-fi, detektivka thriller, povídka…). Slibujeme si od tohoto sloučení celkově vetší využití fondu napříč žánry. Zachováno zůstane řazení tzv. naučné literatury podle mezinárodního desetinného třídění. Samostatně zůstane poezie, drama, cizojazyčná a regionální literatura.

Rozčlenění dětského fondu dle věku zůstane zachováno tak jako doposud. Co však z důvodu malého využití zanikne, je vyhrazený fond studovny, který se v minulosti nepůjčoval domů a byl určen k tzv. prezenčnímu půjčování (tedy pouze v knihovně), dále pak fyzický fond dokumentů určený výhradně slabozrakým uživatelům. Neznamená to však, že bychom přestali poskytovat služby slabozrakým. Knihovna má plný přístup do digitální databáze Knihovny a tiskárny pro slabozraké K.E.Macana, odkud může na vyžádání stahovat veškerou dostupnou digitalizovanou produkci určenou slabozrakým a nevidomým, což je více než 12000 dokumentů.

V průběhu července jsme vyřadili cca 3500 knih, kdy aspektem pro jejich vyřazení bylo faktické fyzické opotřebení a, zvláště pak u naučné literatury, zastarání jejího obsahu. Vlastně až při takovéto činnosti si knihovník může uvědomit, jak rychle se věci kolem nás mění, zastarávají. A právě vzhledem k samotnému poslání veřejné knihovny, která nemá fungovat jako archiv schraňující vše, co do svých fondů získá, ale má naopak odrážet současný život ve městě, jsou činnosti jako vyřazování a péče o fond, velmi potřebné, důležité a na straně knihovny je potřeba jim dávat patřičnou váhu.

Samotné stěhování knihovny proběhne (v době, kdy toto čtete již proběhlo) ve dnech 22.-23. srpna a poté následuje období přípravy knihovního fondu a implementace technologií v rekonstruovaných prostorech. Zde předpokládám cca měsíc příprav, aby pak mohla být knihovna otevřena pro veřejnost. Samozřejmě musí ještě nadto proběhnout zdárně kolaudace stavby.

Navzdory uzavření knihovny však proběhnou některé kulturní akce, bez kterých si září v knihovně již nedovedeme představit. Jsou jimi Noc literatury, Podzimní putování s broučky a Pašerácké stezky. O všech těchto již řadu let tradičních akcích knihovny se dočtete více v programové příloze Spektra nebo na webových stránkách knihovny. Přijďte, budeme rádi.

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 11. 9. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!