Čísla, čísla, čísla, studánka ne vyschlá

30. 1. 2023
Uncategorized @cs

Rok 2022 v rožnovské knihovně očima statistických dat se udál následovně. V úvodu je potřeba předeslat, že knihovna se v průběhu tohoto roku přestěhovala do náhradních prostor, kde byla nucena některé ze svých služeb omezit, či úplně zastavit jejich poskytování. Také je potřeba vzít v úvahu fakt, že v průběhu roku 2022 byla 4 týdny úplně uzavřena. Nuže?

Městská knihovna v Rožnově eviduje k 31.12.2022 celkem 2762 registrovaných čtenářů (v roce 2021 to bylo 2767 registrovaných čtenářů) z nichž je 896 čtenářů mladších 15 let (v roce 2021 jich bylo 907). Znamená to, že přestěhování knihovny do jiných prostor a omezení rozsahu služeb nemělo výrazný vliv na počty registrovaných uživatelů a to je dobrá zpráva. Lidé prostě o služby knihovny stojí a 17,2% občanů města je registrována v knihovně. U dětí a mládeže do 15 let je to 41 % z celkového počtu 2184.

V roce 2022 bylo realizováno 166 088 výpůjček všech dokumentů. Nejvíce se tradičně půjčovala beletrie dospělým čtenářům, tedy 81 662 výpůjček, následují periodika se 35 310 výpůjčkami a  naučná literatura dospělým čtenářům s 23 436 výpůjčkami. Pro srovnání je dobré se opět podívat do roku 2021, kdy bylo realizováno 174 188 všech výpůjček, z toho pak 86 783 výpůjček beletrie dospělým, 34 985 periodik a 25 608 naučné literatury dospělým čtenářům.

Je určitě zajímavé srovnání velikosti tzv. volného výběru, tedy dokumentů, které jsou umístěny v půjčovně knihovny a čtenáři si z nich mohou sami vybírat. V roce 2021 si mohli čtenáři vybírat ve volném výběru přímo z 47 196 dokumentů, po přestěhování je v prostorech Společenského domu ve volném výběru umístěno 29 398 dokumentů z celkového počtu 50 499 dokumentů, tedy cca 58%. Zbytek je přístupný na vyžádání z depozitního skladiště a cca 20% fondů je v tuto chvíli nepřístupných, není možno si z nich půjčovat. Jedná se o fondy čítárny a studovny, regionální fond a fond cizojazyčné literatury.

Je také důležité se podívat na čísla, která souvisí s návštěvníky knihovny. Knihovna eviduje 36 814 návštěvníků půjčoven, 13 022 návštěvníků využívajících v knihovně přístup k internetu. Dále jsou důležitým ukazatelem činnosti knihovny počty knihovnou pořádaných akcí a jejich návštěvníků. V roce 2022 jsme uspořádali 174 kulturních a 97 vzdělávacích akcí, které navštívilo 6 932 účastníků. Patří mezi ně besedy a přednášky pro veřejnost, informační a knihovnické lekce pro žáky škol.

Všechna shora uvedená čísla dokazují skutečnost, že obyvatelé města napříč věkovým spektrem, služeb knihovny využívají a mají o ně zájem.

Chtěl bych z toto místa poděkovat každému jednomu návštěvníkovi knihovny, protože bez využívání služeb knihovny by naše práce postrádala smysl. Věřím, že knihovně zachováte přízeň i v budoucnu.

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 30. 1. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!