Digitální knihovna

3216
Čtenáři
167282
Návštěvníci
56056
Knihy

Digitalizace je konverze obsahu dokumentů v tradiční podobě (tedy na analogovém médiu) do digitální podoby. Informace může být ve formě textové, obrazové, zvukové, audiovizuální popřípadě ve všech jejich kombinacích.

Textový dokument lze do digitální podoby převést třemi způsoby. Prvním a nejjednodušším způsobem je přepis textu do počítače, který provedeme pomocí klávesnice. Touto metodou lze převést i jednoduché tabulky a grafy, které jdou v textových editorech vytvořit. Takový proces je však velmi zdlouhavý, složitý a příliš nákladný, proto větší instituce obvykle volí vhodnější způsoby, které jim umožní automatizaci nebo zpracovávání více dat zároveň.

Druhým způsobem je skenování stránek dokumentu, kdy se dokument pouze naskenuje a dále se neupravuje. K tomuto způsobu digitalizace již potřebujeme mít i příslušný skener, který dokáže zhotovit digitální kopii dokumentu v patřičné kvalitě. Kvalita skeneru se měří v DPI což je anglická zkratka pro – dots per inch, česky – bodů na palec (1 palec = 2,54 cm). Tato hodnota tedy udává, kolik obrázkových bodů (pixelů) se vejde na jeden palec. Samozřejmě platí, že čím větší DPI, tím lepší kvalita obrazu. Samotná digitalizace tedy probíhá skenováním jednotlivých stran nebo dvoustran dokumentu, přičemž se jednotlivé strany ukládají je formátech JPEG, PNG, TIFF, PDF, GIF, apod. Abychom docílili lepší ucelenosti zdigitalizovaného dokumentu, můžeme jednotlivé stránky převést na jeden soubor pomocí softwarů jako jsou DjVu, lit, apod.

Třetím způsobem digitalizace je opět skenování stránek ovšem s následným převodem grafických znaků na písmena. To nám umožní tzv. OCR (Optical Character Readers, Optical Character Recognition; česky: optické čtení/rozpoznávání znaku). Tímto způsobem lze převádět jak tištěné tak i rukopisné znaky, což je výhodou tohoto softwaru.

Poslední aktualizace: 29. 10. 2020

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!