Knihovno! K lesu zády, ke čtenáři čelem.

Tématem, které se na stránkách tohoto Spektra objeví i jinde než v tradičním psaní z knihovny, je přístavba a rekonstrukce budovy městské knihovny na Bezručově ulici. Co tedy k tomuto tématu napsat za knihovnu samotnou? Myslím, že je důležité a vhodné z tohoto místa nejprve poděkovat všem zastupitelům města, kteří svým hlasem na mimořádném zasedání zastupitelstva města 21. 12. 2021 podpořili tuto investici, za jejich jistě nesnadné rozhodnutí. Avšak chtěl bych je ubezpečit, že tato investice, stejně jako kterákoliv investice do infrastruktury, která slouží občanům města ke vzdělávání a volnočasovým aktivitám, je smysluplná a rozhodně se městu vrátí.

Knihovna je městotvorný organismus, který nezanedbatelnou měrou přispívá k dobrému klimatu ve městě. To samozřejmě může znít jako bezobsažná fráze, ale pojďme si na příkladu naší knihovny ukázat, že tomu tak není.

Rožnovská knihovna svou činností uspokojuje v prvé řadě čtenářské a informační potřeby obyvatel nejenom Rožnova, ale také okolních obcí. V praxi to znamená, že knihovna poskytuje své fondy čítající cca 55 000 knihovních jednotek (v tom jsou obsaženy knihy, audioknihy, hudební CD, společenské hry) a 122 titulů odebíraných periodik asi 3 tisícům registrovaných čtenářů z nichž takřka 1/3 (tj.960) tvoří děti a mládež do 15 let věku. Pokud budeme považovat čtení za činnost, která kultivuje duši člověka a vede jej k lepšímu a hlubšímu poznávání světa kolem, troufám si tvrdit, že tato čísla jsou povzbudivá.

Nicméně knihovna není jen místem, kde můžete načerpat informace a vzdělání z knih, časopisů a dalších dokumentů. Je také institucí, která pořádá (sice v malém, ale přesto) mnoho přednášek a besed určených uživatelům napříč celým věkovým spektrem obyvatelstva. V prvé řadě jsou tu besedy a vzdělávací lekce určené žákům základních a středních škol. Dále je tu řada pořadů určených žákům mateřských škol, kdy učíme vztahu ke knihám děti v prečtenářském věku. Jejich celkový počet není zanedbatelný a čítá zhruba 2/3 z celkového počtu všech kulturně vzdělávacích akcí knihovny. Těch bylo v covidových letech 2020 – 2021 cca 150, v letech před nimi se jejich počet pohyboval okolo 300. Znamená to, že se takřka každý pracovní den odehrávají v knihovně pořady, které vedou lidi ke kultivaci osobnosti a osobnímu rozvoji. V případě, že budou lidé ve městě kultivovaní a vzdělaní, budou se také lépe a raději zapojovat do občanského života, participovat na veřejném dění a přinášet nový pohled na již zaběhnuté principy a mechanismy. Samozřejmě to je ideální premisa, která se nemusí v praxi naplňovat u každého uživatele knihovny, ale brát knihovnu jako odrazový můstek k dalším aktivitám ve městě rozhodně lze.

Nechci konkrétně popisovat jednotlivé kulturní pořady a vzdělávací cykly, o nich píši na stránkách Spektra řadu let a čtenáři je jistě znají. Chtěl jsem však poukázat na fakt, že budova na Bezručově ulici takřka 30 let fungovala jako skvělá knihovna v prostorech, které svou rozlohou dostačují potřebám zhruba ze 40%, jsou bariérové a hlavně svým uspořádáním již nedostačují a nevyhovují.

Knihovnictví je obor o lidech a pro lidi. A tyto dvě komodity se v současném světě velmi rychle a dynamicky mění. Je úkolem knihovníků tyto změny zachytit a pružně na ně reagovat. Proto v rekonstrukci a přístavbě budovy spatřuji velkou výzvu nejenom pro knihovnu a knihovníky, ale také pro uživatele knihovny a občany města. Protože tito všichni společně vnášejí do knihovny tolik potřebného ducha. Věřím, že to klapne. Ke spokojenosti občanů, politiků, čtenářů i knihovníků.

Pavel Zajíc

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Poslední aktualizace: 28. 1. 2022

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!