Nová (digitální) knihovna otevírá v březnu

Knihovna a březen? V době psaní tohoto článku je městská knihovna otevřena ve stejném režimu jako tomu je již od začátku tohoto roku. Tedy fungujeme v režimu bezkontaktního výdeje předem objednaných dokumentů a jejich bezkontaktního vracení prostřednictvím návratového Biblioboxu. Objednávku dokumentů můžete učinit prostřednictvím uživatelských kont v online katalogu knihovny, telefonicky či e-mailem. Následně budete knihovnou vyzváni k vyzvednutí si Vámi objednaných dokumentů.

Dovolte mi však se zastavit u výše zmiňovaného čtenářského konta, které je řadou stávajících čtenářů využíváno, nicméně je stále řada těch, kteří jeho funkcionalit plně nevyužívají. Prostřednictvím něj mají uživatelé možnost nahlížet do své čtenářské historie, vidí, které dokumenty mají aktuálně vypůjčeny, provádějí rezervace nebo právě výše zmiňované objednávky dokumentů. To by nebylo nic výjimečného, avšak pojďme dále. Prostřednictvím čtenářského konta si lze půjčovat i z nabídky elektronických knih od společnosti e-Reading. Tato nabídka činí k dnešnímu dni 9977 titulů. To vše platilo do letošního února.

Od března 2021 se za použití stejných přihlašovacích údajů před uživateli rožnovské knihovny otevírá vstup do Národní digitální knihovny Kramerius. Co to doslova znamená? V případě, že se přihlásí na webových stránkách Národní digitální knihovny (www.ndk.cz) a souhlasí s podmínkami za jakých je knihovna provozována, mají uživatelé rožnovské knihovny možnost číst a studovat v databázi, která obsahuje tzv. Díla nedostupná na trhu (DNNT). Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače.

K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná až do roku vydání 2010.
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.
  • NDK-DNNT nyní (2021) nabízí v režimu DNNT téměř 70 tisíc knih a periodik, ve veřejném režimu dalších více než 37 tisíc dokumentů.

Z výše uvedeného vyplývá, že se před uživateli otevřely opravdu obrovské možnosti ke studiu starších a do této doby v podstatě nedostupných dokumentů. Stalo se tak díky úsilí rožnovské knihovny o technickou připravenost na straně jedné a podpisu legislativně-smluvního rámce mezi Národní knihovnou ČR, ministerstvem kultury a ochrannými autorskými svazy (Dilia a OOA-S).

Věřím, že nabídka této služby (která je v tuto chvíli smluvně zavázána do konce roku 2023), může učinit rožnovskou knihovnu atraktivnější. V případě zájmu o její využití naleznete podrobnější informace na webových stránkách knihovny.

Březen je měsícem čtenářů. Jak lépe jej připomenout než otevřením nové knihovny? A že je pouze virtuální? Děláme, co je v našich silách.

 

                                                                                                                            Psáno pro Spektrum Rožnovska

                                                                                                                                                                            Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 1. 3. 2021

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!