2000-2009

2009

V roce 2009 poklesl počet registrovaných čtenářů 2928 (o cca 1,3%) oproti roku 2008 (2968). Na druhé straně však oproti roku 2008 stoupl počet registrovaných dětí do 15 let o cca 4% (770/2009 a 740/2008).

Podepsána smlouva s Národní knihovnou – zapojení se do systému ISBN při vydavatelské činnosti.

Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2009 již 14. Putování s broučky Valašským královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, TKA, Střediskem volného času. V roce 2009 jsme pozvali opavské divadlo Sáček, které sehrálo hru Příběhy čmeláčího strašidla, soubor Historika, který předvedl pohádku O Sněhurce. Po dvou velmi zmoklých ročnících se počasí velmi vydařilo a akce setkala s hojnou účastí dětí i rodičů.

Mlsné večerníčky na kamenech – v roce 2009 jsme pokračovali v zaměření této akce na děti předškolního věku a jejich rodiče. Po 5 dní ve druhém červnovém týdnu ve spolupráci s různými divadélky se nám podařilo za knihovnu přilákat denně cca 70 lidí, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo. Ukázalo se, že náš odhad byl správný.

Pokračuje projekt Město v mé paměti. V roce 2009 se podařilo získat podporu pro pokračování projektu v programu Nadace VIA a Poštovní spořitelny, zaměřeného na tvůrčí potenciál seniorů v oblasti tvůrčího psaní a vytváření pokračování originálního průvodce pamětí města Rožnova. Projekt trvá do poloviny roku 2010 a v jeho rámci knihovna vydává dalšího průvodce po Rožnově – Pozoruhodné rožnovské ulice a také knihu jednoho z účastníků projektu – Jana Surého, pod názvem Tož tak ide svět. Vychází také sborník literárních prací účastníků projektu, ze kterého se veřejně čte v knihovně a v Domově seniorů, pokračujeme ve vytvořené tradici.

Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v rámci projektu Město v mé paměti před veřejností a všechny vycházky se setkaly se zájmem veřejnosti.

Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – knihovna pořádá charitativní vystoupení dětí rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro činnost těchto partnerů (v roce 2008 se vybralo na vstupném cca 14 000,-) – ve spolupráci s družinami základních škol a TKA.

Louskáček – po celý rok 2009 se schází v knihovně knihovnický kroužek Louskáček – děti pod vedením knihovnice Jany Hradilové hledají netradičními způsoby cestu k četbě, knihám, příběhům a hrám.

Večery poezie – proběhly večer moravsko-slovenského básnického spolku Stracholam a večer zpívané poezie v podání souboru Zlatá brána Josefa Paculy, jež pokračovaly možností sebe-prezentace začínajících básníků. Souběžně s tímto se naplňuje virtuální místnost na webových stránkách knihovny pod záložkou Otevřeno poezii. V současné době má zde uveřejněno verše 14 autorů.

Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a seniorů se tentokrát přesunulo na slovenskou stranu a my jsme poznávali zajímavosti v okolí Turzovky a Klokočovských skal – ve spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov.

Jiřina Šiklová – v rámci cyklu besed se zajímavými osobnostmi knihovna uspořádala 2 besedy s přední českou socioložkou

Mária Húšťavová – v rámci cyklu besed se zajímavými osobnostmi knihovna uspořádala besedu s emeritní ředitelkou Kysuckého muzea v Čadci na téma předvánoční zvyky na Kysuciach.

Lázeňské besedy – v cyklu besed o rožnovském lázeňství byly dvě besedy uskutečněny ve slovenské Čadci

Iskérka promítá v knihovně – v rámci spolupráce probíhá v knihovně cyklus promítání filmů zabývajících se duševním zdravím v závěru doplněných o výklad klinického psychologa

Já a komiks – pokračuje projekt, který začal v roce 2008, kladoucí si za úkol popularizovat a propagovat fenomén komiksu (besedy pro střední školy, soutěž Otextuj si strip, stripy ve Spektru Rožnovska…)

Vydané publikace

 • Bártek, Josef – Kronika našeho rodu (ISBN 978-80-254-3523-6)
 • Sobotka, Richard: Někdy navečer, když se tak dívám na západ slunce (ISBN 978-80-87334-02-7)
 • Sobotka, Richard: Kobzáňův Rožnov (ISBN 978-80-87334-03-4)
 • Já a komiks : sborník kreslených příběhů (ISBN 978-80-87334-00-3)
 • O poklad strýca Juráša, aneb, Kamarádství (ISBN 978-80-87334-01-0)
 • Surý, Jan: Tož tak ide svět (ISBN 978-80-87334-04-1)
 • Pozoruhodné rožnovské ulice – průvodce městem

Realizované projekty (výše podpory), donor

 • Město v mé paměti (50.000,-): Nadace Via a Poštovní spořitelna, soukromé subjekty
 • Já a komiks (17.000,-): Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, soukromé subjekty
 • Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (10.000,-): Ministerstvo kultury
 • O poklad strýca Juráša (10.000,-): Zlínský kraj
 • Rozšíření software KPwin 1.1++ o modul MVS (8.000,-): Ministerstvo kultury
 • Večerníčky na kamenech (5.000,-): Ministerstvo kulturyXIII. putování broučků
 • Valašským královstvím (20.000,-): Nadace Děti-kultura-sport
 • Technické dovybavení knihovny – digitální videokamera (15.000,-): CS Cabot
 • Motivační program pro rozvoj poslechové kultury S-klubu (10.000,-): Ministerstvo kultury

Komentář k činnosti knihovny za rok 2009 [ 810 kB, PDF ]

2008

V roce 2008 poklesl počet registrovaných čtenářů 2968 (o cca 3 %) oproti roku 2007.

V únoru byla na webu knihovny otevřena nová sekce – Otevřeno poezii, kde tvůrci poezie mají možnost zveřejnit svoji tvorbu.

V průběhu roku pokračoval a činnost dětského knihovnického kroužku Louskáček, byla také spuštěna sekce Louskáčku na webových stránkách knihovny.

Nová služba pro uživatele knihovny – možnost oprav poškozených CD/DVD nosičů, využito také v rámci vlastních fondů knihovny.

O prázdninách byly uspořádány pro veřejnost, v rámci projektu Město v mé paměti, čtyři vycházky pamětí města podle vydaných průvodcovských materiálů.

Ve spolupráci s TKA v červnu knihovna uspořádala diskusní fórum občanů o zamýšlené přestavbě Kina Panorama na víceúčelové kulturní centrum – Víceúčelové centrum – ano, ne, jak?

Z tradičních akcí knihovny proběhly Večerníčky na kamenech, XIII. Putování s broučky Valašským královstvím, Putování po pašeráckých stezkách, Benefice pro Iskérku.

V listopadu v rámci tradiční besedy Rožnovské kořeny a kořínky byli představeni tři nositelé lidových tradic – tradičních lidových řemesel.

V druhé polovině roku začala realizace projektu Já a komiks, jenž se věnuje fenoménu komiksu.

V roce 2008 pokračuje projekt Město v mé paměti podpořený Nadací OSF a České spořitelny.

Vydané publikace

 • O poklad strýca Juráša – Město v mých očích
 • Historie rožnovské struhy – průvodce městem
 • Městský park “HÁJNICE” – průvodce městem
 • Malá procházka po rožnovském náměstí – průvodce městem
 • Dětský průvodce Rožnovem pod Radhoštěm – průvodce městem
 • Richard Sobotka – Barva jeřabin

Realizované projekty

 • Město v mé paměti (70.000,-): Nadace OSF
 • Město v mých očích (30.000,-): Ministerstvo kultury, Zlínský kraj
 • Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (10.000,-): Ministerstvo kultury
 • Upgrade knihovnického software KPwin 1.0 na verzi 1.1 ++ (85.000,-): Ministerstvo kultury
 • Večerníčky na kamenech (5.000,-): Ministerstvo kultury
 • Technické dovybavení a rozšíření služeb knihovny – přístroj na opravu CD a DVD (20.000,-): CS Cabot
 • XIII. putování broučků Valašským královstvím (5.000,-) Zlínský kraj
 • Vydání kroniky rodu Jaroslava Bártka k výročí 350 let 1. zmínky o obci Horní Bečva (112.000,-): Ministerstvo kultury

Výroční zpráva za rok 2008 [ 5.74 MB, PDF ]

2007

V roce 2007 nepatrně vzrostl celkový počet čtenářů knihovny (z 3 042 na 3 061) a o 5 % se zvýšil počet čtenářů dětských (ze 742 na 780).

Proběhla významná akce pro profesionální knihovníky – Komunitní knihovna – pomoc při řešení problému sociálního vyloučení – třídenní mezinárodní seminář pro pracovníky knihoven, který pořádala Městská knihovna Rožnov ve spolupráci s Národní knihovnou a nadací Člověk v tísni.

Mezi nejvýznamnější akce pořádané knihovnou patří tradiční Putování s broučky Valašským královstvím (letos se uskutečnil už 12. ročník) – spolupořadatelé Valašské muzeum v přírodě, TKA, Středisko volného času.

Knihovna nadále spolupracuje s Centrem denních aktivit Iskérka – klienti centra zajišťují balení knižního fondu pro knihovnu. Pokračuje také pomoc při sociální terapii klientů centra (jednoduché pomocné práce v knihovně). Knihovna uspořádala charitativní Benefici pro Iskérku, která pomohla získat finanční prostředky na podporu činnosti tohoto svého partnera (v roce 2007 se vybralo cca 19.000,- Kč).

Probíhá spolupráce s družinami při základních školách, úspěšná je akce cesty bez bariér – zábavně o tom, co hendikepovaní zvládají a my možná ne.

V říjnu proběhla již tradiční beseda o zajímavých lidech Kořeny a kořínky. Prostor dostal projekt SZŠ Sedmikráska o vzájemném setkávání dvou generací – Příběhy dvou generací.

Městská knihovna byla vybrána nadací Open society fund pro realizaci projektu Město v mé paměti, v jehož rámci vzniká netradiční průvodce Rožnovem na základě vzpomínek seniorů. Je kladen důraz na vlastní literární tvorbu seniorů.

V říjnu proběhlo setkání rožnovských a kysuckých dětí i dospělých S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách na hraničním sedle nad Velkými Karlovicemi. Akce proběhla ve spolupráci s o.s. Zdravý Rožnov a Kysuckou knižnicou v Čadci – zapojeno do projektu Senioři vítáni.

Rožnovské mateřské školy se prezentovaly na výstavách výtvarných prací v oddělení pro děti.

Ediční činnost

 • Sborník dětských prací literární soutěže „O poklad strýca Juráša”

Všechny almanachy a jsou volně ke stažení na webových stránkách knihovny.

Realizované projekty

 • Město v mých očích – 73 000,- Kč – Nadace Open Society Fund
 • Nákup nové verze softwaru pro nevidomé a slabozraké – 28 000,- Kč – Knihovna 21.století – MK ČR
 • Cesty a cestičky bez bariér – 7 000,- Kč – Knihovna 21.století – MK ČR
 • XII. podzimní putování s broučky Valašským královstvím – 8 000,- Kč – Nadace Děti, kultura sport
 • Celkový upgrade knihovnického software v Městské knihovně Rožnov p.R. – 75 000,- Kč – VISK 3 – MK ČR

Výroční zpráva za rok 2007 [ 2.46 MB, PDF ]

2006

V roce 2006 mírně klesl počet čtenářů do 15 let (ze 763 na 742), ale celkový počet čtenářů se zvýšil na 3 042.

Mezi nejvýznamnější akce pořádané knihovnou patří již 11. ročník Podzimní putování s broučky Valašským královstvím – spolupořadatelé: Valašské muzeum v přírodě, TKA, Středisko volného času.

Z fondu mikroprojektů Interreg IIIA získala knihovna dotaci na realizaci projektu Kurník šopa, co se děje za humny – na projektu spolupracovali Kysucká knižnica v Čadci a ZO ČSOP – Ledňáčci.

Knihovna spolupracuje na propagaci zdravého životního stylu s o.s. Zdravý Rožnov – akce Den pro zdraví a pohyb, Běh Terryho Foxe.

V knihovně se občané setkávají s regionálními politiky – ve spolupráci s Městským úřadem proběhlo diskusní fórum Nafoť to, aneb za město krásnější.

Pokračuje spolupráce s knihovnou v partnerském městě Śrem – knihovna zprostředkovala setkání 30 šremských dětí v Městské knihovně v Rožnově se spisovatelem Richardem Sobotkou a rožnovskými dětmi, pod názvem Poetycka Przystan. Leitmotivem setkání byla snaha překlenout jazykové bariéry pomocí společné práce na překladech českých a polských textů.

Pokračuje spolupráce s Centrem denních aktivit Iskérka – centrum zajišťuje balení knižního fondu pro knihovnu, knihovna nabízí výuku základů internetu pro klienty tohoto centra. Rozbíhá se pomoc při sociální terapii klientů centra (jednoduché práce v knihovně).

Na akci Rožnovské kořeny a kořínky byli oceněni lidé, jež se dlouhodobě podílejí na práci v sociální oblast. ocenění proběhlo ve spolupráci sociálního odboru Městského úřadu a TKA.

S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách – setkání rožnovských a kysuckých dětí i dospělých na hraničním sedle nad Velkými Karlovicemi – spolupráce s o.s. Zdravý Rožnov a Kysucká knižnica v Čadci.

Ediční činnost

 • Almanach prací vydaných k projektu „Živá cesta za klasikem” – Masaryk a já
 • Sborník dětských prací literární soutěže „O poklad strýca Juráša”
 • Sborník prací rožnovských a kysuckých dětí k projektu „Kurnik šopa, co se děje za humny”

Všechny almanachy a jsou volně ke stažení na webových stránkáchknihovny.

Realizované projekty

 • Kurník šopa, co se děje za humny – 97 800,- Kč – Interreg IIIA – Evropská unie
 • Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké – 10 000,- Kč – Knihovna 21.století – MK ČR
 • Kde končí svět – 15 000,- Kč – Knihovna 21.století – MK ČR
 • XI. podzimní putování s broučky Valašským královstvím – 10 000,- Kč – Nadace Děti, kultura sport
 • WWW OPAC na stránkách Městské knihovny Rožnov – 28 000,- Kč – VISK 3 – MK ČR

Výroční zpráva za rok 2006 [ 369.76 kB, PDF]

2005

V roce 2005 se zastavil pokles nově narozených dětí a dokonce 177 dětí ve městě přibylo. Toto navýšení se však může v knihovně projevit až během dalších 5 let. Ve městě však i nadále chodí do knihovny 30 % dětské populace ve věku do 15 let. O práci věnované dětem vypovídá mimo jiné to, že ze 402 akcí pořádaných knihovnou bylo 242 zaměřeno právě na dětské čtenáře.

S Masarykovou společností a Gymnáziem byl uskutečněn přednáškový cyklus Masaryk a dnešek v rámci projektu “Živá cesta za klasikem”.

Setkání občanů s komunálními politiky v knihovnou přádaných Diskuzních fórech bylo zaměřeno na problémy Dětská hřiště na sídlištích a Znovuzprůjezdnění ulice Nádražní a Sokolská.

Společná akce s TKA a Valašským muzeem v přírodě – každoroční lampiónový průvod pro děti X. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím.

S družební knihovnou ve Śremu v Polsku byl vydán dvoujazyčný Šremsko-rožnovský kalendář 2006 z výtvarných a literárních prací dětí obou měst.

V rámci městské kulturní aktivity Lázeňského roku 2005 byla vyhlášena velká literární soutěž pro děti v tvorbě valašského místopisu. Z nejlepších prací byl vydán almanach O poklad strýca Juráša V. Zároveň díky výtvarné aktivitě ZUŠ byly vybrány kresby, které byly použity jako ilustrace do zmíněné publikace a z ostatních byla realizována výstava.

Pokračovalo se v úspěšné akci z roku 2004: středeční babiččina pohádková odpoledne. Knihovna navázala spolupráci s Domovem důchodců, Svazem žen a Klubem Senior. Přicházejí babičky povídat si s dětmi, číst jim a zároveň ukazovat, co umí jejich ruce. Jde o vyplnění mezery mezi generacemi. Tato aktivita se stala jak mezi dětmi, tak mezi babičkami velmi oblíbenou.

Pozornost dětí, rodičů a babiček upoutalo v rámci tradičních Večerníčků na kamenech čtení “lázeňských večerníčků” fiktivními osobnostmi, které navštívily Rožnov v době lázeňství.

S rožnovskými středními školami byli vytipováni a oceněni výjimeční studenti v různých oblastech činnosti v rámci večera Rožnovské kořeny a kořínky.

Studenti středních škol dostali šanci pokračovat ve sběru pověstí a doplnit publikaci Světlonoši – Povídačky zpod Radhošťa. Ve sběrech pokračuje knihovna již třetím rokem.

S občanským sdružením Zdravý Rožnov, TJ Sokol, Klubem Senior, Střediskem volného času a ČČK byl realizován Běh Terryho Foxe a Den zdraví a pohybu. Knihovna zajišťuje informační a propagační činnost.

Na česko-slovenských hranicích se sešly děti rožnovské a Kysucké knihovny z Čadce v SR (účastníci literární soutěže) v rámci akce občanského sdružení Zdravý Rožnov “S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách”.

V Místní knihovně Horní Paseky funguje velmi tvořivý Babský klub s přednáškovou činností. V MK Tylovice probíhá výborná spolupráce s místní skupinou Českého červeného kříže – spolupráce na Běhu Terryho Foxe a Dni zdraví a pohybu v Rožnově pod Radh.

Ediční činnost:

 • Almanach poezie rožnovských tvůrců Prostřeno, doprovázející 20. ročník výstavy poezie
 • Výběr prací dětí ZŠ O poklad strýca Juráša V.
 • Sběr pověstí studentů SŠ Světlonoši s koncepcí každoročního doplňování
 • Sborníček prací “Masaryk a já” v rámci projektu Živá cesta za klasikem

Realizované projekty:

 • Památná místa aneb hledání vlastních kořenů – 10 000,- Kč – Knihovna 21.století – MK ČR
 • Živá cesta za klasikem – Masaryk a dnešek – 5 000,- Kč – Knihovna 21. století – MK ČR
 • Podzimní putování s broučky Valašským královstvím – 5 000,- Kč – Dotace Fondu kultury ZK
 • Výstava poezie “Prostřeno” – 7 000,- Kč – Dotace Fondu kultury ZK
 • Zrychlení a modernizace zpracování dokumentů – 18 000,- Kč – VISK 3 – MK ČR

Web knihovny opět obsadil 2. místo v soutěži webových stránek Biblioweb knihoven ČR, v kategorii města do 20 000 obyvatel.

Výroční zpráva za rok 2005 [ 491.03 kB, PDF ]

2004

V roce 2004 se snížil počet obyvatel města a z toho plyne také nižší počet dětských čtenářů knihovny. Že se však úsilí za získávání čtenářů školního a předškolního věku nemíjí účinkem, dokazuje fakt, že i přes úbytek dětí ve městě chodí do knihovny 33 % dětské populace ve věku do 15 let, tedy více než jedna třetina. V roce 2004 mírně vzrostl i celkový počet uživatelů knihovny (z 3063 v roce 2003 na 3 175).

Setkání občanů s komunálními politiky v knihovnou pořádaných Diskuzních fórech bylo zaměřeno na problémy Optimalizace škol a školek a Chceme, aby se stal Rožnov zdravým městem?.

V rámci městské kulturní aktivity Roku moravských babiček byla vyhlášena velká literární soutěž pro děti v tvorbě vlastních valašských pohádek a vyprávěnek. Z nejlepších prací byl vydán dvojjazyčný almanach O poklad strýca Juráša IV., protože soutěže se zúčastnily i děti ze slovenského města Čadce.

Novým zážitkem pro děti jsou středeční Babiččina pohádková odpoledne. Knihovna navázala spolupráci s Domovem důchodců, Svazem žen a Klubem Senior. Přicházejí babičky povídat si s dětmi, číst jim a zároveň ukazovat, co umí jejich ruce. Jde o vyplnění mezery mezi generacemi v současném stylu života sídlišť. Pozornost dětí, rodičů a babiček upoutalo čtení pohádek a vítězných vyprávěnek a zároveň ukázek z vydané knížky Č. Kramoliše Moravská babička při týdenní akci Večerníčky na kamenech.

S družební knihovnou v Považské Bystrici byl realizován 19. ročník výstavy poezie a vydán dvojjazyčný almanach básní mladých tvůrců Čítanka. Studenti středních škol dostali šanci posbírat od žijících pamětníků pověsti a to nejlepší z jejich sběrů se opět dostalo do publikace Světlonoši – povídačky zpod Radhošťa. Ve sběrech pokračuje knihovna z roku minulého.

V soutěži webových stránek knihoven ČR Biblioweb obsadila Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 2. místo v kategorii měst do 20 000 obyvatel.

Ediční činnost:

 • Almanach poezie nejen rožnovských tvůrců Čítanka
 • Výběr prací dětí ZŠ O poklad strýca Juráša IV.
 • Sběr pověstí studentů SŠ Světlonoši s koncepcí každoročního doplňování

Zaslané a vybrané projekty:

 • Rok Moravské babičky aneb hledání vlastních kořenů – 10 000,- Kč – Knihovna 21. století – MK ČR
 • Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké – 10 000,- Kč – Knihovna 21. století – MK ČR
 • Mezinárodní výstava poezie mladých tvůrců Čítanka – 5 000,-Kč – Fond kultury ZK
 • Zřízení a modernizace OPAC stanic – dotace 56 000,- Kč – VISK 3 – MK ČR
 • Tibet – mýtus a realita – 3 000,- Kč – Fond kultury ZK
 • Týden židovské kultury – 7 500,- Kč – Nadační fond obětem Holocaustu

Sponzoři knihovny v roce 2004:

 • CS Cabot a.s.
 • Tiskárna Loudín
 • Fa REVO

Výroční zpráva za rok 2004 [ 7.34 MB, PDF ]

2003

V roce 2003 realizovala knihovna celkem 350 vzdělávacích, kulturních a výchovných akcí, které navštívilo 7545 účastnáků. V tomto čísle jsou započteny společné akce s TKA – každoroční lampionový průvod pro děti Podzimní putování s broučky a Retroples.

Ve spolupráci s TKA knihovna navázala na již zealizovaná diskusní fóra – dalšími setkáními s regionálními politiky Proč nás trápí odpady ve městě, Sportování ve městě, Skate park Láz a Informovanost občanů.

V rámci městské kulturní aktivity Pohádkový rok B. M. Kuldy proběhla velká literární soutěž pro děti v tvorbě vlastních valašských pohádek a vyprávěnek. Tato soutěž probíhala souběžně v celém regionu, v krajském pod názvem Brána jazyku otevřena. Z Rožnovska přišlo přes 50 dětských prací, inspirovaných sběratelem Kuldou. Z nejlepších prací byl vydán almanach O poklad strýca Juráša III. Pozornost dětí, rodičů a babiček upoutalo čtení Kuldových pohádek a vítězných vyprávěnek Večerníčky na kamenech známými osobnostmi.

Knihovna se zúčastnila po vlajkou Knihoven Valašského království již tradičního knihovnického happeningu, aby zmeřila své síly v přátelském a humorném klání mezi knihovníky celé ČR.

Ediční činnost:

 • Almanach poezie nejen rožnovských tvůrců Pod pokličkou duše
 • Výběr prací dětí ZŠ O poklad strýca Juráša.
 • Sběr pověstí studentů středních škol Světlonoši s koncepcí každoročního doplňování

Realizované projekty:

 • Pohádkový rok B.M. Kuldy, aneb, hledání vlastních kořenů – 20 000,-Kč – Ministerstvo kultury – Knihovna 21. století
 • Pohádkový rok B.M. Kuldy, aneb, hledání vlastních kořenů – 23 500,-Kč – město Rožnov
 • Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké – 10 000,-Kč – Ministerstvo kultury – Knihovna 21. století
 • Diskusní fóra – setkávání s občany – 8 000,-Kč – Zlínský kraj
 • Výstava poezie mladých tvůrců Pod pokličkou duše – 3 000,-Kč – Zlínský kraj
 • Podzimní putování s broučky – 8 400,-Kč – město Rožnov
 • Rozšíření možností práce s programem KP-win – 48 000,-Kč – Ministerstvo kultury – VISK

Sponzoři knihovny v roce 2003:

 • CABOT CS a.s. Tiskárna Loudín
 • APRI Rožnov, s.r.o.
 • REVOMUDr. J. Němečková, Diabetologická ambulance
 • Hotel Eroplán

2002

Knihovna realizovala v tomto roce celkem 400 vzdělávacích, kulturních a výchovných akcí. V tomto čísle jsou započteny společné akce s TKA – každoroční lampionový průvod pro děti Podzimní putování s broučky, Benefice pro dětský domov Zašová a Retroples.

Ve spolupráci s Centrem pro demokracii svobodné podnikání realizovala knihovna dvě diskusní fóra – Psi ve městě a Předvolební diskusní fórum.

Ve spolupráci s knihovnami okresu Vsetín velká literární soutěž pro děti v tvorbě vlastních valašských pohádek a vyprávěnek přilákala přeš 50 účastníků. Z nejlepších prací byl vydán almanach O poklad strýca Juráša.

V března vzpomněla Městská knihovna 130 let svého trvání veřejně přístupné knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci oslav uspořádala knihovna den pro děti, den pro představitele města, pro knihovníky a přátele knihovny, pro veřejnost a den pro čtenáře. Knihovníci vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti Stvoř ducha naší knihovny, sehráli divadelní kus V kronice psáno, uspořádali literární večer s pražskými herci, pro veřejnost posezení u vína a poezie a obdarovali každého desátého pátečního návštěvníka. Hudební kytici pro knihovnu připravil flétnový soubor ZUS, cimbálkovka Javořina a kapela Nicmocnoc.

Ediční činnost:

 • Almanach poezie nejen rožnovských tvůrců Zrcadlení
 • Výběr prací dětí ZŠ O poklad strýca Juráša.

Realizované projekty:

 • Stvoř ducha naší knihovny – výtvarná soutěž pro děti – 3 000,-Kč Zlínský kraj
 • 130 let MěK – na podporu výtvarné a divadelní činnosti – 20 000,-Kč, MÚ Rožnov p.R.
 • Cesta do Evropy – znalostní soutěž pro děti – 4 000,-Kč, MÚ Rožnov p.R.

Sponzoři knihovny v roce 2002:

 • CABOT CS a.s.Tiskárna Loudín
 • APRI Rožnov, s.r.o.
 • Serio, s.r.o.
 • REVO
 • Boss, s.r.o.
 • TESUM

Výroční zpráva za rok 2002 [ 3.12 MB, PDF ]

2001

Rok 2001 vyhlásila MěK rokem Marie Podešvové u příležitosti 100. výročí narození spisovatelky. K tomuto jubileu iniciovala natočení medailonu o této osobnosti regionu Ostravskou televizí. Dále pak knihovna uspořádala výstavu “Ze života a díla M. Podešvové”, výstavu “Eva Fuková-fotografie” dcery M. Podešvové, světoznámé malířky a fotografky z USA. Nad rámec regionu bylo vyhlášení literární soutěže v povídkové tvorbě O cenu M. Podešvové s vydáním knížky vítězných prací Jak v nebi, tak v podnebí. Práce se sešly nejen z Valašska, ale i z celé Severní Moravy, Čech a Slovenska. Pro rožnovské i vesnické děti bylo uspořádáno 28 besed na téma M. Podešvová dětem.

Z dalších činností:

 • uspořádání ve spolupráci s TKA lampionového průvodu “Podzimní putování s Broučky” s divadelním představením a biografem k danému tématu. (1 500 návštěvníků)
 • ve spolupráci s TKA Benefice pro Dětský domov Zašová – získáno 24 100,- Kč na dárky dětem na vánoce
 • Ve spolupráci s TKA – Retroples
 • Velká regionální soutěž o titul Rytíř krásného slova Valašského království pro děti – Nové Valašské báje a pověsti – ve spolupráci s IC Valašského království
 • 3. místo v celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší knihovnickou prezentaci (článek Rožnovský KNIR získal cenu Bibliowebu).

Ediční činnost:

 • Almanach poezie nejen rožnovských tvůrců Zastřešeni slovy
 • Výběr povídek literární soutěže O cenu M. Podešvové Jak v nebi, tak v podnebí

Realizované projekty:

 • Modernizace centrálního počítače – VISK, MK ČR 80 220,– Kč
 • Internet pro slabozraké a nevidomé – VISK, MK ČR 100 000,- Kč
 • Soutěž v povídkové tvorbě O cenu M. Podešvové – Knihovna 21. stol.- MK ČR 5 000,- Kč
 • Malujeme, ilustrujeme – Knihovna 21. stol., MK ČR 5 000,- Kč
 • Rozšíření vybavennosti Klubu VIR – Prevence kriminality – MV ČR 6 000,- Kč
 • Vánoce-Společenský podvečer pro neziskové organizace s koncertem, KÚ Zlín 2 000,- Kč
 • Soutěž v povídkové tvorbě O cenu M. Podešvové – odměny – MÚ Rožnov 5 000,- Kč

Sponzoři knihovny v roce 2001:

 • CS CABOT a. s
 • APRI s. r. o
 • Tiskárna Loudín

2000

V roce 2000 se podařilo knihovně získat hned několik grantů ve výši 207 000,- Kč a tedy mohlo být zkvalitněno internetové připojení a rovněž přibyly další 2 internetové stanice pro veřejnost, z toho jedna v přízemí budovy pro handicapované uživatele. Pro slabozraké a nevidomé byl podstatně doplněn fond zvukových knih, malí čtenáři získali další místo u svých doslova obléhaných CD-ROMů a pro Klub Dětského domova byly zakoupeny ceny do soutěží se zvláštním zřetelem na romskou minoritu.

Knihovna získala jedno z předních míst v soutěži webových stránek knihoven ČR.

Popularitu knihovna jistě získala i v soutěži knihovníků ČR, konané v Městské knihovně v Praze, kde valašské družstvo, zastoupené převážně z rožnovských knihovníků, získalo 2. místo.

Každoročně pořádaný lampiónový průvod s vizí Karafiátových broučků s 1 500 účastníky přesáhl všechny představy pořadatelů knihovníků a pracovníků Městské kulturní agentury.

Přestože poslední roky se rodí méně dětí, knihovnu navštěvuje 26% z počtu 3 500 rožnovských dětí a téměř 800 studentů a učňů.

Jako novou službu v oblasti informatiky nabídla knihovna občanům možnost přístupu k vyhláškám města. Rovněž v čítárně a studovně byl od počátku roku spuštěn automatizovaný výpůjční protokol.

Na zřeteli činnosti knihovny však stejně zůstává doplňování a zpřístupňování knihovních fondů. V tomto roce knihovna uvolnila ze svého rozpočtu podstatně větší částku na nákup fondu a upřednostnila v nákupu literaturu pro děti a naučnou literaturu pro dospělé, po níž je v současné době největší poptávka, zvláště pak z řad studentů. V místním tisku pravidelně informuje o vybraných titulech novinek. Rovněž vzrostl počet a kvalita odebíraných periodik.

Do povědomí společnosti se knihovna dostala řadou setkávání všech možných skupin obyvatel. Nezapomíná na důležité události a osobnosti historie Rožnova. V tomto roce se uskutečnila výstava a soutěž k jubileu velkého rodáka, národopisce a kronikáře Miloše Kulišťáka. Občané města dostali možnost užívat prostor knihovny pro přednášky a besedy v atmosféře výstav galerie (kurátorsky je spravována Městskou kulturní agenturou). Z jejich řad přichází návrhy pro další aktivity knihovny.

Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!