Přestěhováno-Otevřeno-Půjčování-Umožněno

V pondělí 11. dubna byl provoz městské knihovny obnoven po přestěhování do náhradních prostor Společenského domu. Tedy po necelém měsíci od jejího uzavření 15. března. Návštěvníci a uživatelé tak mají k dispozici půjčovnu a čítárnu, tak jako tomu bylo v původní budově. Nicméně jsou tu jisté změny a omezení, se kterými budou uživatelé muset počítat a akceptovat je, a to zejména z důvodu omezených prostor pro uložení fondů, které má knihovna k dispozici.

O kterých omezeních píši? Tak zejména se týkají přístupnosti fondů knih, které byly umístěny ve studovně (tedy dokumenty slovníkového a encyklopedického charakteru a také fondy regionální literatury). Tyto jsou v tuto chvíli nedostupné (lépe řečeno dostupné na vyžádání ke studiu v rámci knihovny), neboť jsou umístěny ve skladišti za pódiem, které nelze z provozních důvodů veřejnosti zpřístupnit. Dále jsou to fondy cizojazyčné literatury, které jsou také na vyžádání ze skladiště. A samozřejmě funguje, tak jako doposud tzv. depozitář, tedy odloučené skladiště v pobočce na Horních Pasekách. Sál “Spoláku” nyní tedy funguje jako půjčovna knih. První dojem všech návštěvníků a uživatelů je velmi pozitivní. “Máte to tady pěkné, vzdušné…”, zní unisono. Avšak uvědomí-li si skutečnost, že impozantní vysoký strop vyvolává pouze iluzi vzdušnosti, ale plocha, na níž je stejné množství knih jako ve staré budově, je menší, dochází jim, že vše je zde jako návštěva u kouzelníka. Prostě jsme jak se lidově říká…upletli z h.vna bič. V sále jsou sloučeny všechny knižní fondy určené jak dětem tak dospělým, avšak čeho se, zejména pak dětem nedostává, je volný prostor pro pobyt mezi knihami, pro jejich čtení, prohlížení, pro intimitu s knihou. Po prvních několika hodinách nám bylo jasné, že musíme minimálně vytvořit prostor pro sezení v předsálí a tudíž jsme expandovali i tam.

V patře na schodišti je pak umístěna čítárna novin, časopisů a půjčovna zvukových dokumentů, kopírka. Nově se pak v čítárně půjčují také společenské hry, které byly doposud umístěny v hlavní hale u centrálního pultu. K dispozici je tedy více než sto titulů periodik, téměř 400 společenských her.

Také je k dispozici bibliobox Vilemína, který je umístěn vpravo od hlavního vstupu do knihovny, poblíž stojanu na kola.

Základní služby knihovny se tedy zaměstnancům podařilo resuscitovat po stěhování bez větších problémů. Patří jim za to veliké poděkování a uznání. Čtenáře bych chtěl požádat o shovívavost, protože orientace mezi knihami je nyní pro knihovníky ještě náročnější než dosud. Nyní jsou na řadě, co se týče resuscitace, služby kulturního a vzdělávacího charakteru, tedy besedy pro veřejnost a školy. Zde je oříšek trochu tvrdší a k jeho rozlousknutí bude potřeba onačejšího fištróna. Jedná se zejména o souběh vzdělávacích aktivit knihovny s pohybovými a sportovními aktivitami v tělocvičně SVČ, kdy míra hluku linoucí se z tělocvičny se neslučuje se soustředěním a klidem nutným pro vzdělávání. Jinak řečeno, vzpomeňte si na film Obecná škola a moment těsně před tím, než je učitel Igor Hnízdo povolán. Máte? A myslíte (Rozenheime!), že se v tom mohou žáci něčemu naučit? Uvidíme. Vše je totiž o vyjednávání a ochotě se dohodnout. Totiž ke každému měchu se musí najít špagátek a my začínáme hledat. Držte palec, ať jej najdem. Jaru vstříc.

 

      Psáno pro Spektrum Rožnovska

Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 2. 5. 2022

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!