Rok 2019 v městské knihovně v číslech

Při pohledu do statistických výkazů činnosti městské knihovny za uplynulý rok konstatuji, že rok 2019 byl pro knihovnu rokem uspokojivým a nezaznamenali jsme výrazný propad ve sledovaných ukazatelích oproti výkonům za rok 2018. V případě, že by tomu tak bylo, bylo by na místě se ptát, kde je chyba v práci knihovníků. A jaká jsou konkrétní čísla?

Tak tedy, v roce 2019 městská knihovna evidovala 3 216 (oproti 3 247 v roce 2018)registrovaných čtenářů, z nichž 954 bylo čtenářů mladších 15 let (v roce 2018 jich bylo 951). Vyjádřeno procenty z celkového počtu obyvatel města (tj. 16 760 obyvatel) nám vychází, že 19,1% je registrovanými uživateli knihovny a u čtenářů mladších 15 let je to 42,8% (z 2 226 dětí do 15 let). Samozřejmě tato čísla musíme brát s určitou rezervou, neboť našimi uživateli nejsou pouze obyvatelé Rožnova, ale jsou to i lidé z okolních měst či obcí, avšak jejich procento není vysoké. Je totiž potřeba si uvědomit, že knihovna dle zákona musí své služby poskytovat všem bez rozdílu.

Určitě důležitým ukazatelem využití služeb nabízených knihovnou je počet návštěvníků, tedy všech lidí, kteří knihovnu navštívili (nemusejí být mezi nimi pouze registrovanými čtenáři) přímo fyzicky, či virtuálně nebo navštívili některou z knihovnou pořádaných kulturních či vzdělávacích akcí. Fyzicky tedy knihovnu navštívilo 79 136 návštěvníků (z toho 46 595 půjčovny, 22 831 využilo přístup k internetu, 7 363 navštívilo kulturní a 1 827 vzdělávací akce knihovny). Virtuálně knihovnu navštívilo a jejích služeb využilo 88 146 návštěvníků.

Co těmto lidem knihovna skýtala? V roce 2019 jsme evidovali 55 818 dokumentů (tzv. knihovních jednotek) mezi nimiž můžete nalézt 34 412 dokumentů krásné literatury, 16 742 dokumentů naučné literatury, 4 516 zvukových dokumentů a 137 map. V roce 2019 jsme nakoupili 2 550 dokumentů a 2799 jsme jich vyřadili. V nabídce knihovny také naleznete 122 odebíraných časopisů a dalších periodik. Tyto výše uvedené dohromady tvoří tzv. knihovní fond. Jaké bylo jeho využití?

Celkem evidujeme 210 479 výpůjček (z nichž 123 669 tvoří tzv. prolongace, tedy prodloužení výpůjční doby dokumentu). Jednotlivě jsou pak výpůjčky zastoupeny následovně: 104 991 výpůjček krásné literatury pro dospělé, 30 540 naučné literatury pro dospělé, 20 209 krásné literatury pro děti, 3 114 naučné literatury pro děti, 40 907 periodik, 9 785 výpůjček zvukových dokumentů. K tomu je nutno připočíst 257 dokumentů půjčených jiným knihovnám a 253 dokumentů půjčených z jiných knihoven prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby.

Aby byl statistický výčet činnosti knihovny za uplynulý rok úplný, je potřeba napsat, že knihovna uspořádala 217 kulturních a 96 vzdělávacích akcí, na dalších 19 akcích participovala v roli spolupořadatele. Tímto mi dovolte skončit, přestože ukazatelů využití služeb knihovny je mnohem více, avšak prostor pro článek je omezený a přemíra informací pak může být spíše na škodu. Není totiž úkolem čtenáře zahltit, ale v rozumné míře informovat.

Děkuji vám za přečtení a zachovejte knihovně přízeň. Bude to potřebovat.

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 19. 3. 2020

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!