V májových dnech, tajím dech. Slyšíš? Čte!

V květnu si v programu městské knihovny našlo dominantní postavení hlasité čtení a věřím, že si pro jedno z nich najdete čas, vyzkoušíte jej a třebas napříště zjistíte, že Vás to baví. Kdy a kde? To se dozvíte, když se začtete.

První příležitost bude ve čtvrtek 9. května. To se rožnovská knihovna opět připojí k akci Českých center – Noci literatury. Přestože v Rožnově proběhne poněkolikáté (konkrétně pošesté) je potřeba neznalým přiblížit, že se jedná o hlasité předčítání z nových knih evropských autorů, které vyšly nově v českých překladech. Jako tradičně jsou připravena tři “čtecí” místa a tři předčítači. Tenkou spojovací linií letošních čtecích míst je továrna Tesla a kultura, tedy místa nějakým způsobem s kulturou spjatá.

Proto prvním čtecím místem je sál T-klubu, který bude v tu dobu již opuštěn (T-ka se stěhuje do budovy “tisícovky”) a bude očekávat rekonstrukci na nízkoprahové centrum. Zde bude zástupce ředitele a vyučující  dramatického oboru ZUŠ Mgr. Jan Chytil předčítat z knihy švýcarského prozaika Petera Stamma Jemná lhostejnost světa. Druhým místem je “nově” otevřený klub Vrátnice (v bývalé teslácké vrátnici), kde představí tradiční předčítač Ctib (Daniel Stibor) ukázky z knihy slovenského autora Daniela Majlinga Ruzká klazika. A do třetice je připraveno čtení v budově starého tesláckého Klubu, která je v současnosti sídlem firmy Miger a je zde také pobočka České pošty. Právě tam emeritní ředitelka městské knihovny Jarmila Mikulášková představí knihu dánské spisovatelky Idy Jessen Nový čas. Formát Noci literatury zůstává stejný jako v předchozích letech. Tzn. začíná se vždy v 18:00, 19:00 a 20:00 tak, aby se po cca 30 minutovém čtení mohli posluchači pohodlně přesunout na další čtecí místo. Letos by to vzhledem k relativní vzájemné blízkosti všech míst mohlo být atraktivnější i pro starší milovníky literatury. Proto máte-li čas a chuť, můžete se připojit.

O týden později, konkrétně 16. května od 17:30, přivítá knihovna v podkroví známou českou spisovatelku, scénáristku a filmovou publicistku Terezu Brdečkovou, která bude číst ze svého zatím posledního fantastického románu Zrcadlo Serafina. Nejen kytarový hudební doprovod zajistí její manžel, básník, textař, překladatel, písničkář Jiří Dědeček. Komu je jméno Terezy Brdečkové neznámé, připomínám, že je dcerou slavného scénáristy Jiřího Brdečky (Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela…), autorkou scénáře seriálu Bohéma, scénářů k filmům Donšajni, Muž a stín nebo Toyen. Z prozaické tvorby jmenujme knihy Učitel dějepisu, Slepé mapy, Alhambra či právě Zrcadlo Serafina. V tandemu bývají lidé silnější, nežli osamoceně a věřím, že tomu bude tak i u tohoto májového podvečera.

Ještě bych se rád pozastavil u programu, který je připraven na pátek 10. května od 17: 00, opět v podkroví knihovny. Ve spolupráci s organizací Brno for you, z.s. knihovna připravila setkání s panem Leo Žídkem, který v cyklu Příběh zpoza železné opony bude vyprávět svůj životní příběh člověka, který se v roce 1952 rozhodl emigrovat z Československa, chtěl studovat na stuttgartské univerzitě. Připojil se však ke skupině infiltrované udavači, byl následně zatčen a v roce 1953 postaven před soud, odsouzen k osmi letům vězení a ztrátě občanských práv. Tři měsíce před uplynutím trestu byl amnestován. Přijďte si vyslechnout životní příběh, na který nezapomenete.

A v případě, že Vás nic tohoto nezaujalo, zastavte se v půjčovně, čítárně či knihobudce (na náměstí). Tedy v místech spojených s knihami.

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Pavel Zajíc

Poslední aktualizace: 2. 5. 2019

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!