Lovci perel

Co to je?

Celoroční hra o nejaktivnějšího dětského čtenáře, ve které se knihy stávají perlorodkami a děti soutěží o nejdelší šňůru perel. Podmínkou soutěže je věk do 15 let a platná registrace dítěte v knihovně (výjimkou jsou předškoláci a prvňáčci, kteří budou toho roku pasováni na čtenáře). Zapojit se můžete kdykoliv.

Soutěžní kategorie:

  • Prohlížeči: 6-7 let (Vybírejte např. obrázkové knihy a tzv. první čtení. Nečtenářům mohou předčítat rodiče, ale na otázky odpovídají děti, dospělí pouze zapisují)
  • Pokrokáři 8-9 let (Vybírejte knihy v oddělení M/I, označené červenými štítky)
  • Suveréni 10-12 let (Vybírejte knihy v oddělení M/II, označené zelenými štítky
  • Experti 13-15 let (Vybírejte knihy v oddělení M/III, označené modrými štítky)

Průběh hry

Děti hledají v dětském oddělení knihy označené na hřbetu symbolem perly – to jsou perlorodky. Úkolem lovce perel je knihu přečíst a správně odpovědět na připravené otázky. Otázky si buď vyžádejte při půjčování knihy, nebo sami stáhněte z webu. Při vrácení knihy knihovníci zkontrolují odpovědi, a pokud budou správné, odmění hledače perlou. Každý z účastníků má v knihovně svou šňůru perel označenou jménem a může sledovat, jak mu poklad přibývá.

Za kresbičku perličku

Jedinečná šance, jak si zvýšit počet perliček. Nechte se inspirovat knížkou-perlorodkou a nakreslete k ní obrázek. Vaše aktivita bude oceněna a získáte perličku navíc. Obrázek kreslete na tvrdší papír A4 libovolnou technikou. Na zadní stranu se podepište a doplňte název knihy.

Mořský obchůdek

Kromě perel je možné za přečtenou knihu získat i speciální mořské peníze MORIONY, za které si lovci nakoupí v knihovně malé odměny. MORIONY dostanou za zodpovězení nepovinných otázek. Obchůdek se otvírá každou poslední středu v měsíci.

Nové knihy-perlorodky

Lovci perel mohou sami pomoci s výběrem knih-perlorodek. Pokud některá kniha, která dosud perlorodkou není, čtenáře zaujme a vymyslí k ní otázky, bude odměněn perličkou navíc. Pro zpracování otázek si stáhněte vzor a vypracované otázky zasílejte e-mailem na adresu: slezakova@knir.cz.

Vyhodnocení

Nejúspěšnější lovci perel v každé věkové kategorii jsou odměňováni koncem roku (v listopadu) na slavnostní akci Knihohrátky v rámci Dne pro dětskou knihu. Výsledková listina 2023.

 

Výsledková listina 2022

Výsledková listina 2019

Výsledková listina 2020

Výsledková listina 2021

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!