Než se jeden nadál, čtvrtrok už se udál …

Březnově? Jak to je? Barevně? Jarně? Vesele? Potřetí letos? Ano, tak nějak….  Tedy?

Za prvé: Děti píší a kreslí. Městské kolo literární soutěže O poklad strýca Juráša bylo slavnostně ukončeno v pondělí 29. ledna vyhlášením vítězů v sále městské knihovny za přítomnosti místostarosty Tomáše Grosse. Porota vybírala ze 129 zaslaných prací v kategoriích: poezie, próza a komiks. Všichni ocenění autoři postoupili do okresního kola, jehož výsledky budou vyhlášeny na tomtéž místě 25. března od 10.hodin. Věříme, že se zástupci rožnovských škol neztratí v rámci celookresní konkurence. V doprovodném programu vyhlášení výsledků městského kola byly přečteny některé z oceněných prací, nadto si knihovníci pohráli prostřednictvím umělé inteligence s oceněnými básněmi v kategorii poezie. Sálem knihovny tak nezněly jen předčítané příběhy na téma Tajemná kniha, ale také hudba. A že ji stvořil chatbot? Zvykejme si…

Za druhé: Knihovna vystavuje. Březnem počínaje se knihovna vrací k pořádání doprovodných výstav na chodbách staré budovy knihovny. Prvním vystavujícím je RNDr. Pavel Hon, který je zakládajícím členem spolku Přátelé fotografie. V městské knihovně bude vystavovat soubor fotografií pod názvem Kontrasty a výstava bude zahájena vernisáží v pátek 1. března od 16:00 hodin. Věřím, že se výstavní prostor v městské knihovně stane místem, kde se budou moci lidé setkávat nejenom s výtvarným uměním, ale také zde bude prostor pro výstavy se vzdělávacím přesahem. Je to další střípek do třpytivé mozaiky, kterou rožnovská knihovna bezesporu vždy byla, je, a i do budoucna hodlá býti.

Za třetí: Knihovna vzdělává. Na konci ledna byl zahájen další semestr Virtuální univerzity 3. věku, který svým názvem Santini napovídá, že je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. Téma je pro seniory zajímavé, neboť byla plně naplněna kapacita kurzu, tedy semestr navštěvuje 26 posluchačů.

Že je vzdělávání v knihovně mezi seniory zájem, dokládají také dva únorové, zcela naplněné kurzy pořádané pod hlavičkou projektu Digitální odysea v knihovnách, kde se senioři učí pracovat s tablety a smartphony. Pro mladší generace je zvládání těchto technologií samozřejmostí. Pro starší lidi to již taková samozřejmost není. V březnu proto otevíráme další kurz, a to v úterý 19. března.

Za čtvrté: Knihovna připravuje. Po 2 letech se do naší knihovny vrací Noc s Andersenem, tedy pohádkové ponocování v knihovně pro děti ve věku od 8 do 11 let. Těšit se mohou narozeninovou oslavu u příležitosti 100 výročí narození autorky pohádek o mumíncích Tove Janssonové. Takže se bude slavit, hrát a číst. A přijde také kouzelník. Avšak aby to nebylo úplně jednoduché a „zadarmo“, musí zájemci o spaní v knihovně splnit soutěžní úkol. Teprve na základě jeho splnění se budou losovat andrsenovští nocležníci.

Za páté: Knihovna tu je pro všechny. Těšíme…

Pavel Zajíc

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Poslední aktualizace: 27. 2. 2024

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!