Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita 3. věku

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm působí jako konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2012 realizuje 2 semestrální kurzy ročně – zimní a letní.

V říjnu až prosinci 2024 bude probíhat zimní kurz:  Habsburkové bez trůnu

Účastníkem studia může být:

  • senior, který splňuje věk pro pobírání starobního důchodu a invalidní důchodce

Průběh přednášky:

  • časová náročnost  přednášky cca 1 –  1,5 hodiny
  • účastník sleduje přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno
  • po každé přednášce vypracovávají studenti VU3V kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu)
  • mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu individuálně (Vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělován na základě písemné přihlášky v Konzultačním středisku Rožnov p. R.)

Podmínky studia pro seniora:

  • vyplněná a konzultačním střediskem potvrzená přihláška
  • statut seniora, který splňuje věk pro pobírání starobního důchodu
  • zaplacený studijní poplatek v hodnotě 500,- Kč
  • nutná je orientační znalost práce s PC a možnost přístupu na internet v domácím prostředí

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor. Výuku je možné realizovat kdekoliv, kde je dostupný internet.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory – repetitio mater studiorum. Další informace.

Tutoři kurzu: Markéta Baďurová a Mgr. Michal Hurta

Proběhlé kurzy:

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě (podzim 2023)
Buddhistické umění Indie (jaro 2023)
Arménie blízká i vzdálená (podzim 2022)
Architekti italského baroka (jaro 2022)
Mistři evropského barokního malířství 17. století (podzim 2021)
Rituály evropských královských rodů  jaro 2021)
Křesťanská ikonografie a hagiografie (podzim 2020)
Leonardo da Vinci: renesanční uomo universale (jaro 2020)
Umění rané renesance v Itálii (podzim 2019)
Klenoty barokního sochařství v českých zemích (jaro 2019)
České dějiny a jejich souvislosti II. (podzim 2018)
Gian Lorenzo Bernini (jaro 2018)
České dějiny a jejich souvislosti (podzim 2017)
Hudební nástroje (jaro 2017)
Genealogie – hledáme své předky (podzim 2016)
Barokní architektura v Čechách (jaro 2016)
Osobní finance (podzim 2015)
Potraviny a spotřebitel (jaro 2015)
Život a dílo Michelangela Buonarrotiho (podzim 2014)
Historie a současnost české myslivosti (jaro 2014)
Kouzelná geometrie (podzim 2013)
Čínská medicína v naší zahrádce (jaro 2013)

Výlet do Olomouce - 1.6.2024

Předávání diplomů 14.3.2023

Předávání diplomů 15.11.2022

Předávání diplomů 1.3.2022

Předávání diplomů 19.10.2021

Výlet do Kroměříže 28. 5. 2019

Poslední aktualizace: 3. 6. 2024

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!