Otevřeno, rozsvíceno, na čtenáře připraveno

4. 12. 2023
Uncategorized @cs

Co se děje v knihovně měsíc od jejího otevření? V prvé řadě je potřeba říci, že knihovna žije, dokonce se má čile k světu. Denně ji navštíví průměrně 200 registrovaných čtenářů a k tomu je potřeba přidat jednou tolik neregistrovaných návštěvníků. To je vcelku jasný signál o tom, že investice do rekonstrukce a rozšíření prostor knihovny měla smysl. K dnešnímu dni, tedy k 15. listopadu, knihovna eviduje celkem 2943 registrovaných čtenářů (z toho 1040 dětí do 15 let), což je o 181 registrovaných čtenářů více než za celý rok 2022, s tím, že je nutno si uvědomit, že v letošním roce byla knihovna rovné 3 měsíce uzavřena z důvodu stěhování a přípravy provozu pro otevření. Predikovaný nárůst uživatelů o cca 10% již nyní, po pouhém měsíci od otevření, dosáhl míry 6,1%.

V průběhu tohoto měsíce se uskutečnila celá řada kulturních a vzdělávacích akcí, nejenom pro děti a mládež v podobě besed a informačních lekcí. Pro seniorskou část populace se rozběhl zimní semestr Virtuální univerzity 3. věku, který absolvuje 20 studentů. Jeho tématem je Každodenní život v barokních Čechách. Na poli vzdělávání seniorů se dále knihovna zapojila do projektu Digitální odysea pod patronací Nadace Vodafone, který je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí věkové skupiny 65+. Pro zájemce jsou pořádány bezplatné kurzy, kde se senioři mohou seznámit a naučit ovládat technologie smartphonů a tabletů. Tyto znalosti pak mohou pomoci zlepšit každodenní život a bojovat s možnou izolací, zvyšování úrovně digitální gramotnosti může mít pozitivní dopad na praktický život a duševní zdraví. Vede k většímu počtu příležitostí ke spojení se základními službami a k sociálnímu zapojení s přáteli a rodinou. V případě Vašeho zájmu se informujte přímo v knihovně.

Knihovna se také zapojila do celostátního projektu Spisovatelé do knihoven v jehož rámci do Rožnova již zavítali tři současní čeští autoři, konkrétně Stanislav Biler (držitel ceny Magnesia litera za prózu), Tereza Brdečková a Zuzana Kultánová (držitelka Ceny Jiřího Ortena). Do budoucna nás čekají tito autoři: Jan Němec, Štěpán Kučera, Vojtěch Vacek, Miloš Doležal, Klára Goldstein, Marie Šťastná, Jan Spěváček a Aleš Kauer. Cílem tohoto projektu je zvyšovat prostřednictvím autorského čtení a následných besed povědomí o současné české literatuře a autorech. Pokud Vás toto téma zajímá, ve čtvrtek 7. prosince bude v sále knihovny hostem básnířka Marie Šťastná laureátka Ceny Jiřího Ortena a Drážďanské ceny lyriky.

Velmi mne také těší, že se po několika letech spíše nezájmu, vytvořilo v Rožnově publikum, které navštěvuje Listování, což je projekt herce Lukáše Hejlíka a jeho přátel, zaměřený na představení zajímavých a aktuálních knih. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – knize. V nové knihovně byla inscenována již dvě představení: v repríze byla představena kniha Co by můj syn měl vědět o světě a premiérově Literární hysterie (která zcela naplnila 60místnou kapacitu sálu knihovny).

Věřím, že tento krátký výčet aktivit, které se za měsíc od otevření knihovny podařilo uskutečnit, Vás přiměl k zamyšlení, jak jste na tom se čtením, či svým vztahem ke knihám a vzdělávání. Budeme moc rádi, pokud Vám s knihovnou tento vztah pomůžeme utužovat. Bude to velká satisfakce všem lidem, kteří se na projektu rekonstrukce a přístavby městské knihovny podíleli a jimž za to patří velké poděkování.

Pavel Zajíc

Psáno pro Spektrum Rožnovska

Poslední aktualizace: 4. 12. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!