VU3V – Buddhistické umění Indie

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu. Výukovým garantem je RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Na první přednášku se můžete přijít nezávazně podívat.

Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili k absolvování přednášek o Indii, se mohou přihlásit do 14. února 2023 v městské knihovně. Výuka je určena seniorům, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu nebo jsou v předčasném starobním důchodu a invalidním důchodcům. Poplatek za semestr činí 500,- Kč.

Podrobné informace ke kurzu.

V rámci akcí pořádaných Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o ochraně osobních údajů.

Další témata přednášek:

1. Cesta k dokonalosti – hledání těla a tváře Buddhy

2. Staré jeskynní svatyně a kláštery

3. Plastika a malba v Adžantě

4. Od jeskyní k volně stojící architektuře

5. Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození

Další termíny přednášek: 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. a 11.4. 2023

Poslední aktualizace: 16. 1. 2023

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!